07. oktober 2020

Fire aktuelle resultater i ledelsesforskningen du skal kende til

Hvordan bliver man som leder dygtig til at balancere forskellige styringsprincipper og interessenter med forskellige værdier? Og hvordan lykkes man med at skabe digital dannelse i organisationen og lede brugen af digitale midler i opgaveløsningen? På Ledertræf 2020 giver Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, svarene på disse spørgsmål. Hun præsenterer en række aktuelle resultater i ledelsesforskningen og sætter fire praktikere i stævne for at få perspektiver på de praktiske implikationer for kommunale ledere og ledelsesopgaverne. Vi har bedt Lotte om at præsentere et par af nedslagspunkterne forud for Ledertræf.

Betydning af digital dannelse i organisationen

Coronakrisen har givet et stort løft i anvendelsen af digitale løsninger, også i ledelsesudøvelsen. Ifølge Lotte Bøgh Andersen understreger det for forskerne vigtigheden af nye tværdisciplinære satsninger. Tilsvarende handler det for offentlige ledere om at oversætte tværgående mellem fx IT-medarbejdere, konsulenter og medarbejderne med borgerkontakt, fx sagsbehandlere. ”Coronakrisen har tydeliggjort vigtigheden af at lede brugen af det digitale i opgaveløsningen. Det øger i høj grad opmærksomheden på betydningen af digital dannelse i organisationen, som er et område med endnu mere potentiale, end vi har set under krisen”, siger hun.

Den samfundsmæssige kompleksitet øger i øjeblikket relevansen af distribueret ledelse

Både som følge af Coronakrisen, men også mere generelt som følge af den samfundsmæssige kompleksitet stiger relevansen af distribueret ledelse lige nu. ”Distribueret ledelse er et 'ledelses-plus' fænomen, der kan skabe ekstra værdi for borgerne, men det kræver afstemthed. Afstemt distribueret ledelse indebærer, at ledelseshandlingerne – uanset hvem der udøver dem – er rettet mod fælles målsætninger og sker efter fælles koordination. Det kan være udfordrende at sikre dette, især når den distribuerede ledelse sker på medarbejderinitiativ”, fortæller professoren. ”Ledelse er ikke bare noget, de formelle ledere gør. Men når medarbejderne bidrager til at løse ledelsesopgaver, er afstemthed meget vigtigt. Vi skal stadig være enige om retningen, og forskningen i distribueret ledelse viser, at det godt kan lade sig gøre – også når initiativet kommer fra medarbejderne”, tilføjer hun.

Medarbejdernes forståelse af deres leder stemmer ikke nødvendigvis overens med ledernes selvforståelse

”Selvom stort set alle formelle ledere nu følger Ledelseskommissionens opfordring om at have et ledelsesgrundlag – kombineret med, men ikke domineret af en faglig identitet – ser det anderledes ud, hvis man spørger deres medarbejdere. Der er med andre ord stor forskel på, hvordan lederne selv ser på deres identitet, og hvordan deres medarbejdere oplever den”, understreger Lotte og tilføjer: ”For lederne betyder det, at de både skal reflektere over deres egen lederidentitet og sikre en tydelig kommunikation til medarbejderne, så begge parter har samme opfattelse af roller og prioriteter. Her kan ledelsestræning hjælpe meget”, slutter hun.

Du kan høre mere om nye resultater i ledelsesforskningen på KL’s Ledertræf, som i år afvikles virtuelt. Læs mere og tilmeld dig her