05. januar 2021

Fasthold den sunde kultur i ældreplejen

KL sætter nu yderligere fokus på, hvordan kommunerne kan fastholde den sunde kultur og de gode faglige normer i ældreplejen.

Omsorgstræthed

Ingen ønsker det, men af og til ser vi eksempler på, hvad der er blevet kaldt forråelse i vores velfærdsinstitutioner. Det har vi bl.a. set på ældreområdet. Men hvad er det, der sker, når ledere og medarbejdere oplever afmagtsfølelse og omsorgstræthed? Og hvordan kan kommunerne og ledelsen arbejde med dette vigtige tema?

Det sætter KL i samarbejde med psykolog Dorthe Birkmose nu fokus på med en webinarrække om den sunde kultur i ældreplejen og med skræddersyede forløb i den enkelte kommune for ledere og medarbejdere på ældreområdet.

Tilmeld jeres kommune her

Syv forslag til en endnu bedre ældrepleje

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Antallet af de ældste ældre stiger, og selvom mange generelt er sunde og mere aktive end tidligere, ser vi også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller nye krav til vores ældrepleje, som på mange måder fungerer rigtig godt. Det skal vi holde fast i og til stadighed arbejde med at udvikle.

KL har lavet et holdningspapir med syv forslag til, hvordan vi gør en god ældrepleje endnu bedre. Et af forslagene handler om, at ledelsen skal tættere på kerneopgaven. Et andet handler om mere sparring og refleksion i hverdagen. Webinarene og forløbene – som er udviklet i samarbejde med Kommunernes Konsulentvirksomhed (KLK) og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) - skal ses i sammenhæng med disse forslag.

Find holdningspapiret her

Kommunevise drøftelser og ledersparring

Webinarerne afvikles i januar til marts 2021 og vil være virtuelle, så det er muligt at samles, hver for sig. Webinarerne er målrettet hele ledelseskæden i ældreplejen: fagdirektør, chefer, ledere og faglige koordinatorer. Udgangspunktet er primært at skabe mulighed for fælles refleksion internt i kommunale chefkredsene, herunder ledersparring, men også at dele erfaringer på tværs af kommuner.

  • PDF

    Den sunde kultur på ældreområdet.pdf