04. september 2020

Faglig ledelse i fokus

Den faglige indsigt skal styrkes i hele ledelseskæden - fra direktion og chefer til faglige ledere, lyder budskabet i to nye publikationer fra Væksthus for Ledelse.

Fællestræk i faglig ledelse 

Faglig ledelse handler om det samme uanset, om du er leder af skolen, byggesagsbehandlingen eller akutmodtagelsen. Det er en af konklusionerne i et nyt projekt, hvor Væksthus for Ledelse har interviewet 75 direktører, chefer og faglige ledere. Undersøgelsen identificerer syv generiske faglige ledelsesopgaver, der dominerer den faglige ledelse, netop fordi de alle forudsætter en faglig indsigt, for at lederne kan udfordre medarbejderne fagligt. De syv opgaver er:

  1. Formidling og kommunikation af faglige mål og resultater

  2. Valg af faglige løsninger, redskaber, strukturer og processer

  3. Evaluering af resultater for at skabe faglig udvikling

  4. Prioritering af ressourceeffektive faglige løsninger

  5. Udøvelse af faglig ledelse tæt på medarbejderne

  6. Udvikling af arbejdspladsens samlede faglige kompetencer

  7. Udvikling og samordning af løsninger på tværs af opgavesøjler

Find og download publikationen "Fællestræk i faglig ledelse"

Sammenhæng i ledelseskæden

For at lederne kan udøve faglig ledelse af medarbejderne, skal der være sammenhæng i ledelseskæden. Og der er fare for, at ledelseskæden knækker, hvis ikke hvert niveau i ledelseskæden – fra topchef til faglig leder – fagligt udfordrer det næste led i kæden. Det indebærer, at alle ledere har tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne gå fagligt i dialog med det næste led i kæden.

Find og download publikationen "Sammenhæng i ledelseskæden"