08. september 2020

Det kreative nej

Her er tre hurtige bud fra Lene Tanggaard på, hvordan kommunale ledere kan blive gode til at vende en afvisning og modstand til en mulighed for innovation og udvikling. Du kan høre mere fra Lene Tanggaard på KL’s Ledertræf 2020 den 26. oktober.

Leder - kend det kreative nej

Nogle har vidst det hele tiden, men med coronakrisen blev det en fælles erfaring: Vi kan rigtigt meget, når vi dropper nulfejlskultur og løser problemerne i fællesskab, uden frygt for at fejle.

Professor i pædagogisk psykologi og rektor på Designskolen Kolding Lene Tanggaard har i sin nye bog, Det Kreative Nej set nærmere på afvisninger og modstand som kreative drivkræfter. 

Du kommer ikke uden om afvisninger

Modstand og afvisninger er et vilkår. Både privat og professionelt kan vi ikke gå gennem livet uden at blive afvist af andre mennesker eller uden at få afvist ideer, planer og udkast til nye løsninger. Du kommer ikke igennem lederlivet uden erfaringer af afvisninger og modstand – og slet ikke, hvis du vil skabe udvikling og innovation på dit område.

Husk at være menneske – og ikke kun leder

Vi er som mennesker ikke ret godt udrustet til at håndtere afvisninger. I et senmoderne konkurrencesamfund føler vi ofte, at vi skal skabe værdi for at have værdi som mennesker. Afvisninger kan derfor let komme til at blive set som tegn på, at vi ikke har skabt værdi. Og det kan komme til at gøre ondt i selvværdet. Hvis du som leder skal have overskud til at gå forrest som rollemodel og fx være åben om dine fejl og samtidig stå på mål for dine medarbejderes fejl, er du derfor nødt til at have nogle gode strategier til at skabe modvægt i dit liv. Nogle ledere vinterbader og andre strikker – fælles for stærke ledere er, at de ikke kun definerer sig som værdifulde i kraft af deres arbejde.

Skab stærke fællesskaber på arbejdet

Hvis man vil skabe en god kultur for udvikling på arbejdspladsen, er det også vigtigt at skabe gode vilkår for stærke arbejdsfællesskaber. I det stærke fællesskab kender man hinanden og deler måske opgaver, både når det går godt og når det går mindre godt. Det kan gøre det nemmere at dele nederlag og fejl, som man ikke ellers har lyst til at dele med andre. Derfor skal du som leder understøtte stærke arbejdsfællesskaber for dine medarbejdere.

Du kan høre meget mere om afvisningens betydning og hvordan vi kan se modstand som et kreativt nej på KL’s Ledertræf 2020.

Læs mere og tilmeld dig Ledertræf 2020 her