23. oktober 2020

Derfor skal du sætte borgeren først

Trods alles gode intentioner om at sætte borgeren først, er det hverken let eller en selvfølge, at det sker. Det kræver et særligt mindset og en kultur at insistere på at sætte borgeren først, og her spiller chefer og ledere en vigtig rolle. Ny bog fra Væksthus for Ledelse giver ni inspirerende blikke fra chefer og ledelseseksperter på udfordringen med at sætte borgeren først.

Chefer sætter borgeren først  

”Vi er her for borgernes skyld. Det udsagn er de færreste uenige i. For selvfølgelig skal omdrejningspunktet i daginstitutionerne være børnene. Selvfølgelig er sygehusene til for patienterne, og ældreplejen for de ældre. Men trods de gode intentioner om at sætte borgeren først, sker det ikke altid. Vores håb er, at vi med bogen her vil inspirere til, at lederne i endnu højere grad lykkes med at sætte borgeren først og også at anerkende dem, som allerede er godt i gang,” siger Solvejg Schultz Jakobsen, vicedirektør i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Antologien ”Chefer sætter borgeren først” skal inspirere offentlige chefer til i endnu højere grad at sætte borgeren først og give indblik i, hvad der konkret skal til, så det præger de daglige handlinger, prioriteringer, beslutninger og langsigtede hensyn i en stor organisation.

”Offentlige ledere skal afveje forskellige værdier, der hver for sig er vigtige og legitime. De skal forsøge at sikre en god løsning for helheden, og samtidig have blik for hver enkelt borger. Det er ikke nemt, og der er ingen smutveje. Interessemodsætninger er nemlig typisk helt reelle. Eksplicit afvejning og kommunikation er derfor vigtige redskaber i lederens værktøjskasse,” siger Lene Roed, Forhandlingsfællesskabet og næstformand i Væksthus for Ledelse.

Bogen er opbygget i ni kapitler, hvor du møder forskellige chefer og eksperter, der arbejder med at sætte borgeren først på store offentlige arbejdspladser og som deler ud af de erfaringer og dilemmaer, de har oplevet undervejs. Du kommer blandt andet med i ledelsesværkstedet hos kommunaldirektøren, sygehusdirektøren, borgmesteren, kommunikatøren og professoren.

Antologien kan hentes eller bestilles gratis her