09. oktober 2020

KommuneDanmark under forårets Coronakrise

KL har taget initiativ til at samle erfaringer på tværs af landets kommuner.

2020 står i Coronakrisens tegn. Kommunernes omstilling i foråret var en kæmpe opgave, der påvirkede både ledelse, organisation og opgaveløsning.

KL har taget initiativ til en erfaringsopsamling om forårets Coronakrise. Formålet med opsamlingen er at bidrage til de lokale og tværkommunale drøftelser af, i hvilket omgang og hvordan erfaringerne fra foråret kan bruges fremadrettet –  med det for øje, at vi skal regne med at møde flere kriser i fremtiden og at efteråret vil byde på endnu flere erfaringer.

200 ledere - én opsamling

Fra maj til og med juni 2020 blev der afholdt workshops og interviews med mere end 200 ledere på flere ledelsesniveauer og det er ledernes perspektiver der fremgår af opsamlingen.

Opsamlingen er tænkt som et tillæg og en inspiration til kommunernes egne evalueringer fra foråret.

 

  • PDF

    Erfaringsopsamling - forårets Coronakrise.pdf

 

×

Log ind