11. oktober 2019

Alle ledere har både strategisk og faglig ledelse som en del af deres ledelsesopgaver

Du skal tænke strategisk for at kunne sætte faglig retning. Og du skal kende fagligheden for at kunne lægge en strategi. Det gælder alle ledere.

Der er mange meninger om faglig ledelse. En af de markante stemmer tilhører Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør i Syddjurs Kommune, hvor lederne har gennemført et stort projekt om faglig ledelse. Han diskuterer omstillinger på velfærdsområderne og faglig ledelse med andre markante lederstemmer på KL’s Ledertræf den 28. oktober i Odense.

Jesper Hosbond Jensen mener ikke, at faglig ledelse er forbeholdt fx daginstitutionslederen eller plejehjemslederen, selvom der udøves mere faglig ledelse hos de borgernære ledere end hos kommunaldirektøren.

Man skal mestre sin ledelsesramme

”Når en kommunaldirektør eller chef skal initiere en forandring, der involverer faglig ledelse, så skal man bruge den faglige indsigt, man har, eller skaffe sig den nødvendige faglige indsigt, så man kan sætte en retning for området”, siger Jesper Hosbond Jensen.

I Syddjurs Kommune skal en direktør – fx med ansvar for børn- og læring – ikke være verdensmester i pædagogik. Men direktøren skal mestre den ledelsesramme, han eller hun er sat til at lede. Man skal kende fagområdet, så man kan gå i dialog med fx daginstitutionslederne om strategien.

Daginstitutionslederne skal lede den lokale opgaveløsning og sammen med medarbejderne sætte den faglige retning for pædagogikken på stuen. Samtidig skal lederne være med til at påvirke den øvrige organisation med sin viden, herunder ledelsen i kommunen.

”Vi skal alle sammen være gode til at huske, at vi er en del af noget større, og ingen skal stå alene. Vi skal være dygtige til at samtænke det, vi gør. Det har lederne i ledelseskæden et fælles ansvar for”, siger Jesper Hosbond Jensen.

Ny teknologi giver nye muligheder for faglig ledelse

Faglig ledelse er også at skabe nye faglige fællesskaber. Når verden ændrer sig, fx pga. ny teknologi, ændrer faglighederne sig også, fordi der kommer nye muligheder og udfordringer i opgaveløsningen.

Når skoletandlægen fx med ny teknologi får mulighed for at tage 3D-billeder, i stedet for at skulle lave en afstøbning af tænderne til den nye tandbøjle, bliver opgaven med tandretning nemmere. Men 3D-billeder giver også helt nye informationer om, hvordan et barn trives, fordi man kan se hele kraniet – også brud på kraniet – og kan sammenholde informationerne med tandhygiejnen. Jesper Hosbond Jensen har selv været ude på tandklinikken og fået teknologien demonstreret:

”En lokal leder får på den måde nye muligheder for at indgå i dialog med borgeren og med kollegerne. Forpligtelsen er den samme, men informationerne er nye. Maskinen kan fortælle helt andre ting, end vi hidtil har kunnet se. Det stiller den offentlige sektor anderledes og fordrer nogle andre samtaler med hinanden og borgerne”, siger Jesper Hosbond Jensen.

Lederne skal gå forrest i udviklingen af faglighederne

At bruge data klogt og tillidsfuldt med borgerne i centrum bliver, ifølge Jesper Hosbond Jensen, et centralt opgavefelt for ledere. Data bliver drivende for udviklingen af opgaveløsningen og faglighederne. Den udvikling skal lederne gå forrest i at løfte.

”Vi bør have en ambition om at blive de fremmeste til det, vi nu laver. Faglige ledere skal ikke blot have fokus på opgaveløsningen. De skal også have et ledelsesperspektiv på udviklingen af deres lederes og medarbejderes kompetencer og evner til at indgå i opgaveløsningen”, slutter Jesper Hosbond Jensen.

Faglig ledelse på Ledertræf i Odense

Du kan deltage i debatten om faglig ledelse og høre mere fra Jesper Hosbond Jensen på KL’s Ledertræf den 28. oktober i Odense.

Arrangement

Konferencer og messer KL's Ledertræf 2019

Hvad er dit ledelsesmæssige “hvorfor”, og hvordan omsætter du det for medarbejdere, andre i ledelseskæden og samarbejdspartnere, så det skaber resultater?