03. oktober 2022

Det Europæiske Regionsudvalgets drøfter kommunernes rolle i genopbygningen af Ukraine

Krigen i Ukraine har medført massive ødelæggelser. Det estimeres, at der er ødelagt infrastruktur, skoler, hospitaler, civile boliger for mere en 750 mia. Euro. Der er derfor et akut behov for at hjælpe Ukraine med genopbygning af de ødelagte områder. Det forventes samtidig, at Ukraines BNP vil falde med 35 %.

Kommuner og regioners rolle i genopbygning af Ukraine 

Det tjekkiske rådsformandsskab og EU-Kommissionen har bedt EU-medlemsstaterne om at forholde sig til, hvordan EU bedst kan yde en indsats i forhold til genopbygningen af Ukraine. Regionsudvalget er blevet bedt om at bidrage med input til debatten. EU’s udgangspunktet er, at Ukraine selv skal lede genopbygningen med hjælp fra EU og andre internationale partnere.

Den 28. september havde Regionsudvalget deres første drøftelse. Her blev der lagt vægt på, at det er positivt, at EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd har besluttet, at give Ukraine status som kandidatland, fordi genopbygningen af Ukraine vil øge muligheden for, at Ukraine hurtigere kan opfylde kravene for medlemskab af EU. Ligeledes blev der lagt vægt på, at del af den hjælp som Ukraine modtager, ikke skal gives som lån men som tilskud, da Ukraine ikke i mange år frem i tiden, vil have mulighed for tilbagebetaling.

Regionsudvalget ønsker ligeledes, at genopbygningsprocessen skal lægge fundamentet for en langsigtet bæredygtig og grøn vækst ud fra princippet om ”bedre genopbygning”. I debatten var der også forslag til, hvordan kommunerne i de 27 medlemsstater kan bidrage til genopbygningen og hjælpe Ukraine med at tilpasse sig EU’s lovgivningskrav fx gennem venskabsbysamarbejde og peer-to-peer-programmer, i forhold til at overføre ekspertise i god forvaltningspraksis og udvikling af lokalt demokrati. 

 Deltagende for den danske delegation var kommunalbestyrelsesmedlem for Haderslev kommune Jens Christian Gjesing. Han udtaler at  ”Genopbygningen af Ukraine er et vigtigt punkt på den europæiske dagsorden, dog er mener jeg, at der stadig skal være særligt fokus på nødhjælpsarbejdet og  donationer til Ukraine, så befolkningen kan komme igennem vinteren. Herudover er det vigtigt at fortsat hjælpe Ukraine med nødhjælp så længe der stadig sker bombninger og masseødelæggelser, men på længere sigt – når der forhåbentlig snar bliver fred – giver det god mening at man genopbygger ud fra princippet om ’bedre genopbygning’”

×

Log ind