21. oktober 2022

Lokale grønne pagter - kommunernes rolle i fremdriften af EU's grønne pagt

EU's Grønne Pagt er siden vedtagelsen i 2019 gået igennem en lang række forhandlinger og er nu ved at udmønte sig i en række konkrete direktiver og lovforslag. Det gælder f.eks. to vigtige direktiver under Fit-for-55 om energi-effektivitet og vedvarende energi, og kommende direktiver om cirkulær økonomi og naturgenopretning. Som det lovmæssige er ved at være på plads, er der også ved at ske et skifte i, hvordan, der tales om målene og ambitionerne – nu handler det ikke længere om rammesætning, men om implementeringen i medlemsstater, regioner og kommuner.

Kommunernes rolle i fremdriften af EU’s grønne pagt

Mange kommuner er gået forrest i den grønne omstilling. Der er kortere distance fra ide til handling, der er helt konkrete problemstillinger, og enkelte projekter, der kan løse dem. Der er en vilje. Det gælder både for sikring imod klimaforandringerne, og når det kommer til at tage fat om problemets rod og nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi (ENVE) er den gren af Det Europæiske Regionsudvalg, der er ansvarlig for EU's Grønne Pagt og EU’s politik om energi, klima, biodiversitet, cirkulær økonomi og nulforurening. Samtlige af disse emner var på dagsordenen på ENVE-mødet i Milano den 6. – 7. oktober. Selvom dagsordenen var så bred, skinnede én klar rød tråd igennem, der gik på tværs af de forskellige, debatter, udtalelser og afstemninger – nemlig byernes, kommunernes og regionernes centrale rolle med at føre stafetten videre i implementeringen af EU's Grønne Pagt.

Udfordringen er dog så omsiggribende og forestående, at det kommunerne allerede gør nu, ikke er nok. Det store samtaleemne på mødet, gik på de næste skridt i implementering af EU's Grønne Pagt – hvordan vi kan oversætte de helt store klimamål og overordnede strategiske linjer, til helhedsorienteret handling i kommunerne, og hvordan der sikres critical mass – tilstrækkelig klimahandling – til at den grønne omstilling bliver selvkørende - at den går fra enkelt stående projekter, til at blive helhedsorienteret, integreret, hurtig og formår at matche udfordringens skala.    

Milanos borgmester Giuseppe Sala sagde det sådan: Hvis Europa skal være det første klimaneutrale kontinent, så må det først bestå af klimaneutrale byer og kommuner.

ENVE-underudvalget og KL arbejder for at gøre omstillingen lettere for kommunerne at sikre, at de er frie til at gå ekstra langt, at de ikke er bundet af unødvendig regulering og at der er finansiel og teknisk støtte at hente, når der er behov for det. 

×

Log ind