06. oktober 2022

Lanceringen af årlig EU-dag for økologi

Økologi og bæredygtighed blev fejret i Bruxelles den 23. september 2022, hvor de otte vindere af EU’s økologi priser blev fundet

Økologi og bæredygtighed blev fejret i Bruxelles 

Med dansk deltagelse i juryen i form af, Næstformand for KL’s Internationale Udvalg og medlem af Regionsudvalget, Kirstine Bille (SF), fejrede man den 23. september 2022 EU’s økologidag.

Her deltog Kirstine Bille, kommunalbestyrelsesmedlem fra Syddjurs kommune som repræsentant for NAT-udvalget i Regionsudvalget, der arbejder med naturressourcer og sundhed. Kirstine Bille deltog som en del af juryen, da der skulle uddeles otte priser.

Juryen for priserne bestod af en række repræsentanter fra forskellige organisationer og EU-institutioner. Kirstine Bille udtaler: ”Det var en fornøjelse at få lov til at repræsentere Regionsudvalget og NAT-udvalget til Organic Awards. Det var i sandhed meget opmuntrende at møde vinderne. Den professionalisme og evne de havde til at innovere løb gennem deres blodårer. De arbejder ikke kun med økologi, de arbejder også med bæredygtighed og grøn omstilling. Hele deltagelsen i Organic Awards giver virkelig håb for fremtiden. Jeg håber virkelig, at vi fra NAT-udvalget, vil deltage igen og bakke op om det næste år.”

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har sammen underskrevet en erklæring om, at den 23. september fra nu af skal være EU-dag for økologi. Økologidagen ses som en opfølgning på handlingsplanen for udviklingen af den økologiske produktion, som Kommissionen vedtog den 25. marts 2021, hvori det blev meddelt, at der ville blive oprettet en europæisk økologidag, for at øge bevidstheden om økologisk produktion. I sin henstilling til medlemsstaterne angav Kommissionen et mål om at 25% af landbrugsjorden i EU skal dyrkes og drives økologisk i 2030.

text
https://agriculture.ec.europa.eu/news/finalists-announced-first-annual-eu-organic-awards-2022-07-20_en

EU-dagen for økologi priser

Ved EU-dagen for økologi blev der uddelte juryen otte priser. Priserne gik både til den bedste kvindelige og mandlige økologiske landmand, den bedste økologiske region og by, by, den bedste SMV’er, detailbutik og restaurant, samt det bedste bio-distrikt., små- og mellemstore virksomhed, detailhandler og restaurant. Prisuddelingerne blev arrangerede i fællesskab af Den Europæiske Kommission, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg, COPA-COGECA og IFOAM Organics Europe. Juryen for priserne består af repræsentanter fra disse organisationer, samt repræsentanter fra Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Herunder Kirstine Bille, som deltog som repræsentant for Regionsudvalget

×

Log ind