26. oktober 2022

Europa-Kommissionen har fremlagt sit arbejdsprogram for 2023

Under overskriften “En Union, der står fast og forenet” præsenterede Europa-Kommissionen tirsdag den 18. oktober 2022 deres arbejdsprogram for 2023.

“En Union, der står fast og forenet”

Europa-Kommissionen udarbejder årligt et arbejdsprogram, der beskriver hvordan politiske prioriteret skal omsættes til praksis. Arbejdsprogrammet for 2023 er påvirket af den energikrise, der har ramt Europa siden Ruslands invasion og krig mod Ukraine, ligesom selve krigen i Ukraine og resultaterne fra konferencen for Europas fremtid også har påvirker programmet.

Det årlige arbejdsprogram fra Europa-Kommissionen er blevet fremlagt og præsenteres i sammenhæng med seks overordnet ambitioner fra Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen:

  • En europæisk grøn pagt
  • Et Europa klar til den digitale tidsalder
  • En økonomi, der tjener alle
  • Et stærkere Europa i verden
  • Fremme af vores europæiske levevis
  • Nyt skub i europæisk demokrati

Arbejdsprogrammet består af bl.a. af 43 nye politiske initiativer og otte initiativer til forenkling af lovgivningen. I forbindelse med den grønne pagt, er der i arbejdsprogrammet fokus på yderligere at formindske CO2-emissioner ved transportmidler og forslag om at forbedre luft-og vandkvaliteten i forskellige typer af miljøer. Dette er eksempler på initiativer, som kan forventes at påvirke danske kommuner. Derudover er der også initiativer vedr. EU’s flerårige budget, den mentale sundhed i EU samt ift. digitale omstilling, som vil få betydning for kommunerne.

KL prioriterer hvert år med udgangspunkt i arbejdsprogrammet de sager, som KL skal interessevaretage på i 2022, som kan findes her. KL vil nu med udgangspunkt i arbejdsprogrammet 2023 lave en prioritering af hvilke sager, som påvirker kommunerne.

Meddelelsen vedrørende Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2023 kan findes her, og tilhørerende bilag kan findes her.

×

Log ind