09. maj 2022

Europarådets Kongres besøger Danmark

I sidste uge besøgte en delegation fra Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder Danmark. Besøget skal tage temperaturen på det lokale demokrati i Danmark.

Decentralisering på dagsorden ved observationsbesøg

Den 3. – 5. maj 2022 besøgte en delegation fra Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder (CLRAE) Danmark. Under besøget mødtes delegationen med offentlige myndigheder og organisationer for at tale om vilkårene for decentralisering og lokalt selvstyre.

Formålet med besøget var at afdække, om Danmark efterlever charteret om lokalt selvstyre, som Danmark underskrev i 1988. Charteret er juridisk bindene og bliver betegnet som en mønstertraktat for beskyttelse af lokale myndigheders rettigheder og dækker et bredt spektrum af forhold. Det gælder for eksempel retten til selvbestemmelse og selvstyre, retten til at vælge medlemmer af lokale instanser og til at have egene kompetencer, administrative strukturer, økonomiske ressourcer og en klar fordeling af ansvarsområder mellem myndighedsniveauerne.

Efter besøget vil CLRAE udarbejde en landerapport, der vurderer hvorvidt Danmark lever op til charteret.  

Den danske delegation i Kongressen

Den danske delegation består af fem medlemmer: tre medlemmer fra KL og to fra Danske Regioner:

  • Erik Flyvholm, Lemvig
  • Kirstine Bille, Syddjurs
  • Peter Sørensen, Horsens
  • Randi Mondorf, Region Hovedstaden
  • Dennis Axel Jørgensen, Region Sjælland

Delegationen mødtes tirsdag med KL, Danske Regioner og den danske delegation til CLRAE. Her var der mulighed for at drøfte forholdene for lokalt demokrati i Danmark. Bl.a. blev der sat fokus på opgavefordelingen mellem kommuner og regioner inden for sundhedssektoren og de nationale politiske rammer, der er om kommunernes arbejde og økonomi. Dertil blev kommunalpolitikeres arbejdsvilkår også drøftet.

Udover mødet med KL og Danske Regioner, mødtes delegationen også med bl.a. Bolig- og indenrigsministeriet, Finansministeriet og repræsentanter fra Folketinget, Ombudsmanden samt Højesteret. Dertil besøgte delegationen Nyborg og Vejle Kommune samt Region Syddanmark.

Du kan læse CLRAE’s pressemeddelelse om besøget her

Kongressen for lokale og regionale myndigheder i Europa

Kongressen er et organ i regi af Europarådet, der beskæftiger sig med decentralisering og lokalt selvstyre. Kongressen har i 1985 vedtaget Charteret om lokaltselvstyre, som skal sikre lokale myndigheders politiske og økonomiske selvbestemmelse. Derfor er én af Kongressens centrale opgaver at overvåge Europarådets medlemsstaters anvendelse af charteret og udarbejde rapporter herom. Senest har Kongressens besøgt Danmark i 2021 for at overvåge Kommunalvalget. Den seneste rapport om charterets anvendelse i Danmark blev udarbejdet i 2013.

×

Log ind