29. april 2022

EU's kommuner og regioner arbejder for en acceleration af den grønne omstilling

Under plenarforsamlingen i Det Europæiske Regionsudvalg den 27. og 28. april 2022 var accelerationen af EU’s grønne omstilling på dagsorden. En dagsorden, som i høj grad har fået en ekstra dimension ovenpå Ruslands invasion af Ukraine

EU’s grønne omstilling i højsædet

Ved Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling i Bruxelles den 27. og 28. var EU’s grønne omstilling i højsædet. På dagsordenen var to udtalelser om EU-Kommissionens forslag om ændring af to eksisterende direktiver vedr. energieffektivitet af bygninger og udbredelsen af vedvarende energi.

Under plenarforsamlingen vedtog udvalget også en resolution med støtte til Ukraine. I det lys har den russiske invasion af Ukraine accelereret nødvendigheden af den grønne omstilling i EU.

På den baggrund fremlagde EU-Kommissionen i marts måned en plan for at gøre EU uafhængig af fossile brændstoffer fra Rusland før udgangen af 2030.

Fra KL deltog Jens Ive fra Rudersdal Kommune og Jens Christian Gjesing fra Haderslev Kommune fysisk under plenarforsamlingen i Bruxelles. Den grønne dagsorden og klimaet fylder meget i de danske kommuner, og der blev set positivt på flere af de grønne udtalelser fra Regionsudvalget.

Jens Ive, som også er medlem af Regionsudvalgets underudvalg for miljø, klimaforandringer og energi (ENVE), udtaler:

”Det er vigtigt at vedholde fokus på den grønne omstilling – også i en tid med krig på vores kontinent. Omstillingen af EU’s energiforsyning skal ses som en accelerering af den grønne omstilling”.

Kommunernes rolle i den grønne omstilling er også et af hovedbudskaberne i forbindelse med plenarforsamlingen. Det er på lokalt niveau, at udfordringerne skal løses og initiativer skal implementeres:

”Det er vigtigt, at både EU og medlemsstaterne anerkender og involverer det lokale niveau i arbejdet med både den grønne omstilling og omstillingen af energiforsyningen. En forudsætning for en vellykket omstilling er respekten for, at lokale myndigheder er forskellige, og derfor har behov for frihed og handlerum i dette arbejde lokalt” afslutter Jens Ive.

×

Log ind