15. september 2021

Von der Leyen gør status over EU's tilstand

Den 15. september 2021 markerede EU’s Kommissionsformand Ursula von der Leyen starten på efteråret med sin årlige State of the Union tale. Talen gav et indblik i Kommissionens prioriteter fremadrettet.

Et år med COVID-19 - Og det er ikke slut endnu

I talen så von der Leyen tilbage på det seneste år. Centralt stod COVID-19 pandemien, som har medført store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. Kommissionsformanden glæder sig over, at EU’s medlemslande har tacklet udfordringerne sammen.

Pandemien er endnu ikke et overstået kapitel, og von der Leyen understreger, at de kommende år vil byde på flere udfordringer. Bl.a. vil der fortsat være fokus på den økonomiske genopretning og vaccination af befolkningen, og EU vil arbejde på at forbedre medlemslandenes parathed til at tackle fremtidige kriser.

Von der Leyen udtaler: ”Der er ingen tvivl: Også i det kommende år vil vores vilje blive sat på prøve. Men jeg tror på, at det er, når man bliver udfordret, at ens ånd — ens sjæl — rigtigt skinner igennem. Når jeg skuer ud over vores Union, så ved jeg, at Europa nok skal bestå sin prøve”.

Sundhedsunion, grøn omstilling og digitalisering

Von der Leyen kom i sin tale ind på flere nye initiativer, der også har relevans for kommunerne.

Pandemien har banet vejen for mere europæisk samarbejde på sundhedsområdet. Kommissionen lægger op til at skabe en europæisk sundhedsunion, der skal bidrage til at sikre, at en lokal epidemi ikke igen bliver en global pandemi. Kommissionen foreslår derfor en sundhedsberedskabs- og resiliensmission. Von der Leyen foreslår også en ny europæisk plejestrategi, hvilket kan få betydning for kommunernes opgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet.

På klimaområdet skal ambitionen om at nedbringe unionens CO2-udledning med 55% frem mod 2030 ledsages af tilsvarende sociale ambitioner. Derfor foreslår Kommissionen en ny klimafond. Denne kan også blive relevant for kommunerne, hvor der allerede arbejdes med den grønne omstilling.

Von der Leyen betonede, at digitalisering også bliver en afgørende problemstilling fremadrettet. Der skal bl.a. være fokus på at øge befolkningens digitale færdigheder, og det digitale indre marked skal fremme innovation og brugen af kunstig intelligens. Kommunerne spiller også en stor rolle i digitaliseringen af den offentlige sektor, og derfor følger KL det digitale området tæt på EU-plan.

 

På kommissionens hjemmeside kan du læse hele talen: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/SPEECH_21_4701

 

×

Log ind