30. september 2021

Lokale myndigheder skal inddrages i udrulningen af EU’s genopretningsmidler

Regionsudvalgets underudvalg for økonomi understreger, at inddragelsen af lokale og regionale myndigheder er en forudsætning for en succesfuld udrulning af EU’s genopretnings- og resiliensfacilitet.

Regionsudvalgets underudvalg for økonomisk politik (ECON) har netop behandlet sin udtalelse om gennemførelse og implementering af genopretnings- og resiliensfaciliteten, også kaldet RRF’en. RRF’en er en del af EU’s store økonomiske genopretningspakke ovenpå COVID-19-krisen.

Genopretningsplanerne godkendes – nu skal midlerne ud til medlemsstaterne

25 ud af 27 medlemslande har nu indsendt deres nationale genopretningsplaner til Kommissionen. Genopretningsplanerne er forudsætningen for at kunne modtage midler fra RRF’en. Kommissionen og Rådet har skulle godkende medlemslandenes planer, og på nuværende tidspunkt er 18 planer godkendt. Dermed er 18 lande klar til at modtage midler fra RRF’en, herunder Danmark som står til at modtage 11,6 mia. kr.

"Lokale myndigheder udgør nøglen til at gøre de nationale genopretningsplaner til virkelighed, og vi vil fortsætte med at opfordre medlemsstaterne til aktiv at involvere dem” Rob Jonkman, Regionsudvalgets ordfører på udtalelsen.

Regionsudvalget har gentagne gange i foråret understreget behovet for, at lokale myndigheder bliver inddraget i arbejdet med genopretningsplanerne for at sikre, at midlerne anvendes bedst muligt. Regionsudvalget gentog denne opfordring på mødet den 29. september. På tværs af politiske skel blev det understreget, at lokal inddragelse er en forudsætning for en succesfuld udrulning af RRF’en, og for at opnå maksimal effekt af de mange midler i RRF’en.

Regionsudvalget opfordrer også Kommissionen til at sikre stærke kontrolmekanismer overfor medlemslandene. Det skal sikre at midlerne bliver anvendt korrekt, herunder til at sikre den digitale og grønne omstilling, som er to af de hovedkrav, medlemslandene skal imødekomme med RRF-midlerne.

Nyttigt link

Her kan du læse Regionsudvalgets pressemeddelelse om udrulningen af RRF-midlerne.

×

Log ind