22. september 2021

Fit for 55 – EU-Kommissionen går fra ambitioner til handling på klimaområdet

EU-Kommissionen går fra ambitioner til handling på klimaområdet med lanceringen af sin Fit for 55-pakke. Pakken indeholder i alt 13 initiativer til enten ny eller opdateret EU-lovgivning, som skal gøre EU klar til at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55 pct. inden 2030. Flere af initiativerne kommer til at påvirke kommunerne. Derfor er KL opmærksomme på pakken, og vi følger behandlingen tæt.

Fit for 55 – EU’s sammenhængende forslag til en grønnere fremtid med færre emissioner

EU-Kommissionen har den 14. juli 2021 lanceret sin Fit for 55-pakke. Pakken er EU-Kommissionens bud på, hvordan EU konkret nedbringer udledningen af drivhusgasser med 55 pct. inden 2030 i forhold til udledningen i 1990. Derudover bidrager pakken til målsætning om at gøre EU til et udledningsneutralt kontinent i 2050.

Pakkens 13 initiativer påvirker kommunerne

Pakken lancerer en række initiativer, som har til opgave at gøre EU fit (klar) til at realisere den bunden klimamålsætning for 2030. Dette sker gennem i alt 13 initiativer, som omfatter revision af otte allerede eksisterende EU-retsakter samt lanceringen af fem nye. Særligt revisionerne skal sikre, at eksisterende EU-lovgivning opdateres, så de stemmer overens med EU’s nye klimamål.

En række af initiativerne har betydning for kommunerne. De af initiativerne, der har den største betydning, er særligt initiativet om energieffektivitetsdirektivet, som i 2021 er en A-sag i KL’s prioriterede EU-sager.

Derudover er ændringen af direktivet om vedvarende energi, forslaget om en ny EU-skovstrategi, revisionen af direktivet om alternative brændstoffer samt revisionen af forordningen om arealanvendelse og skovbrug også meget relevant for kommunerne.

I forbindelse med initiativer, som i særlig grad vil påvirke kommunerne, har KL fremsat høringssvar til Miljøministeriet via EU-specialudvalget for miljø. Høringssvarene er med til at danne grundlag for ministerens mandater i forbindelse med Rådets behandling af de overstående direktiver i EU.

KL er på den baggrund opmærksom på behandlingen af initiativerne i den kommende tid, og vi følger initiativerne meget tæt, herunder særligt i forbindelse med behandlingen af initiativerne i Det Europæiske Regionsudvalg.

De 5 nye forslag til nye initiativer

 1. Ny EU-skovstrategi for 2030
 2. CO2-grænsetilpasningsmekanisme
 3. Oprettelse af en social klimafond
 4. Sikring af lige vilkår for bæredygtig lufttransport
 5. Anvendelse af vedvarende og lavemissionsbrændstoffer i søtransport

De 8 forslag til revidering af eksisterende EU-retsakter

 1. Revision af EU's emissionshandelsordning
 2. Revision af forordningen om bindende årlige udledningsreduktioner fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030
 3. Revision af forordningen om arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug
 4. Ændring af direktivet om vedvarende energi
 5. Ændring af energieffektivitetsdirektivet
 6. Ændring af forordningen om CO2-emissionsstandarder for biler og varevogne
 7. Revision af direktivet om alternative brændstoffer
 8. Revision af energibeskatningsdirektivet

Nyttige links

Læs Kommissionens meddelelse om Fit for 55-pakken

Læs mere om Den europæiske grønne pagt på Kommissionens hjemmeside 

Læs mere om KL's prioriterede EU-sager for 2021

Læs KL's fagside om klima