28. oktober 2021

Lokalt selvstyre på dagsorden i Europarådets Kommunalkongres

Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder afholdt en plenarforsamling den 26.–28. oktober 2021. Kongressens kerneopgave med retten til lokalt selvstyre stod øverst på dagsorden.

Plenarforsamlingen blev Kongressens første mulighed for at mødes fysisk i Strasbourg efter COVID-19 pandemien som en hybrid-plenarforsamling. Derfor deltog Kirstine Bille og Line Krogh Lay fra KL’s Internationale udvalg fortsat virtuelt.

Centralt i Kongressens arbejde står Charteret om lokalt selvstyre, der fastlægger rettigheder for lokale og regionale myndigheder, bl.a. retten til at have egne kompetencer, administrative strukturer og økonomiske ressourcer.

Èn af Kongressens kerneopgaver er at udarbejde observationsrapporter om Europarådets 47 medlemslande. Ved denne plenarforsamling vedtog Kongressen rapporter om efterlevelsen af charteret for lokalt selvstyre i fem af medlemslandene.

Derudover drøftede Kongressens medlemmer også genopretningen efter COVID-19, og spørgsmålet om udfordringer ved migration var ligeledes på dagsorden.

Kongressen udfører også observationer af lokale og regionale valg, og en delegation fra Kongressen vil i næste måned observere det danske kommunal- og regionalvalg den 16. november 2021 med det formål, at udarbejde en rapport.

Vidste du…

at Kongressen for lokale og regionale myndigheder er en institution under Europarådet. Kongressen har til formål at styrke det lokale og regionale demokrati i de 47 medlemslande. Kongressen består af to kamre; et lokalt kammer og et regionalt kammer. Kongressens arbejde er organiseret i tre udvalg: Monitoring Committee, Governance Committe og Current Affairs Committee.

×

Log ind