15. oktober 2021

Europæisk digital identitet kan få stor betydning for MitID

Det Europæiske Regionsudvalg har på plenarforsamlingen den 12.-14. oktober 2021 behandlet en udtalelse om en europæisk digital identitet, som skal sikre, at digitale løsninger spiller sammen på tværs af medlemslandene.

Europa-Kommissionen fremlagde tidligere i år sit forslag til en forordning om en europæisk digital identitet (e-ID). Forordningen kan få stor betydning for det danske MitID, som skal erstatte NemID.

Kort sagt vil Kommissionen gøre det lettere at udveksle digitale dokumenter på tværs af grænserne. Dette sker bl.a. ved at skabe en digital tegnebog, hvor dokumenterne samles, så de kan anvendes både offentligt og privat i alle medlemslandene.

Forslaget vil potentielt betyde tilpasninger til det danske system for at kunne acceptere den digitale tegnebog på lige fod med NemID/MitID, hvilket kan medføre væsentlige udgifter. Derfor er e-ID en af KL’s prioriterede EU-sager i 2021, og KL følger sagen tæt. Sagen er bl.a. tidligere blevet behandlet af KL's Internationale udvalg.

Til Regionsudvalgets plenarforsamling har KL fremsat tre ændringsforslag til udtalelsen, som alle har til formål at sikre de eksisterende nationale systemer, som borgerne kender og har tillid til. De tre ændringsforslag blev alle vedtaget.

Europæisk e-ID kræver stærke sikkerhedsforanstaltninger

Regionsudvalgets medlemmer understregede til plenarforsamlingen, at udarbejdelsen af e-ID skal trække på den nationale ekspertise, som flere medlemslande, herunder også Danmark, allerede har opbygget.

Den tyske ordfører for udtalelsen, Mark Weinmeister, udtaler: ”Den europæiske digitale identitet wallet gør det muligt at tilgå online ydelser, at lagre personlige digitale dokumenter og give bevis for personlige oplysninger uden at afsløre ens identitet. Men europæisk data skal forblive i europæiske hænder, og brugere skal selv kunne bestemme hvilke data de deler, og hvordan de data må bruges”.

Derfor advarer Regionsudvalget imod at forhaste gennemførelsen af e-ID. Dette er for at sikre, at systemet lever op til de europæiske krav til databeskyttelse. Det skal sikre borgernes tillid til systemet.

Her kan du læse Regionsudvalgets pressemeddelelse om europæisk e-ID

×

Log ind