15. oktober 2021

EU’s årlige barometer udtrykker bekymring over manglende inddragelse af regionale og lokale myndigheder

I EU’s årlige regionale og lokale barometer tager EU’s regionsudvalg temperaturen på de lokale og regionale udfordringer.

Lokale myndigheder kan spille en vigtig rolle i EU

Det lokale og regionale barometer for 2021, som blev udgivet den 12. oktober 2021, har fokus på genopretning efter coronapandemien. Rapporten kritiserer bl.a. de nationale regeringers manglende inddragelse af de regionale og lokale myndigheder i arbejdet med EU’s genopretnings- og investeringsplaner.

Om barometeret:

Hvert år udarbejder EU’s Regionsudvalg en rapport, som undersøger spørgsmål om presserende udfordringer i lokalsamfundene. Regionsudvalget vælger selv hvilke områder, der undersøges i barometeret. Rapportens formål er at bidrage til, at politikkerne i Regionsudvalget kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Om den manglende inddragelse udtaler Regionsudvalgets formand, Apostelos Tzitzikostas:

”Alt for ofte er Europa kun forbundet med sine 27 medlemsstater. EU er meget rigere end det: det er over 300 regioner, 90.000 kommuner og 1,1 millioner regionalt og lokalt valgte politikere, der repræsenterer over 400 millioner mennesker. Vores barometer giver et nyt perspektiv på EU's tilstand, som er bedre under hensyntagen til dens mangfoldighed, kompleksitet og rigdom ''.

I forlængelse af dette fastslår rapporten også, at coronapandemien har efterladt et finansieringsgab på 180 mia. euro for de regionale og lokale myndigheder. Det er derfor afgørende, at de inddrages i fordelingen af finansielle midler.

Det lokale barometer 2021

Hvert år laves rapporten EU's årlige regionale og lokale barometer. Rapporten udkom for første gang i 2020 og omhandler lokalsamfundene i EU og undersøger de udfordringer og problemstillinger, EU’s lokalsamfund står overfor. På regionsudvalgets hjemmeside kan du læse mere om rapporten for 2021.

×

Log ind