26. november 2021

Offentlige myndigheder i Europa skal reducere deres CO2-aftryk frem mod 2030

Direktivet om energieffektivisering er blot ét af en række initiativer med betydning for kommunerne i EU-Kommissionens Fit for 55-pakke, som Det Europæiske Regionsudvalg skal behandle i løbet af de kommende måneder.

Regionsudvalgets ENVE-underudvalg, der beskæftiger sig med miljø, klimaforandringer og energi, har opstartet behandlingen af direktivet om energieffektivisering.

Som en del af sin Fit for 55-lovpakke, der blev lanceret den 14. juli 2021, forslår EU-Kommissionen at revidere direktivet. Pakken skal bidrage til at nå EU’s mål om at reducere Europas CO2-udledning med 55 pct. frem mod 2030.

Konkret foreslår EU-kommissionen, at alle offentlige organer skal reducere deres samlede energiforbrug med 1,7 pct. årligt. I den forbindelse vil EU-Kommissionen også udvide kravet om årlig renovering, så mindst 3 pct. af den offentlige bygningsmasse skal renoveres med det formål at øge energistandarten. Tidligere har kun statslige bygninger været omfattet af direktivet.

Revisionen af direktivet forventes at få stor betydning for kommunerne, der har en lang historik og erfaring med at arbejde aktivt med renovering af bygningsmassen. Derfor er der behov for også at se på andre måder, hvorpå bygningers energiforbrug kan nedbringes, herunder ved bedre brug af data.

Derfor er revisionen af direktivet en af KL’s prioriterede EU-sager i 2021. KL følger behandlingen af direktivet tæt, herunder også Regionsudvalgets videre arbejde med direktivet.

Regionsudvalget forventer at vedtage en udtalelse om direktivet i løbet af foråret 2022.

×

Log ind