26. november 2021

Nulforurening på dagsordenen i EU’s Regionsudvalg

Klimaændringerne og den grønne omstilling fylder fortsat meget på den europæiske dagsorden. Regionsudvalgets ENVE-underudvalg har på et to-dages møde behandlet en række forslag fra Kommissionen, som konkret skal bidrage til EU’s grønne omstilling.

Det Europæiske Regionsudvalgs underudvalg for miljø, klimaforandringer og energi (ENVE) har på et møde den 23. og 24. november 2021 drøftet EU’s kommende handlingsplan for nulforurening af vand, luft og jord.

Handlingsplanen blev præsenteret af Kommissionen tidligere på året, og den skal på sigt være med til at realisere EU’s mål om nulforurening i 2050. Handlingsplanen indeholder bl.a. initiativer, som har til formål at reducere mængden af affald, herunder kommunalt restaffald. Handlingsplanen spiller derfor godt ind i det fokus, som mange kommuner aktuelt har på klimaændringerne og den grønne omstilling.

Regionsudvalget bakker op om handlingsplanen men understreger, at lokalsamfundene spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af planen.

Den hollandske ordfører fra Nieuwegien Kommune, Marieke Schouten, udtaler, at ”med mere effektivt og fokuseret samarbejde mellem myndighederne, stærkere administrative mekanismer og adgang til data og viden kan lokale og regionale myndigheder bidrage effektivt til at realisere målet om nulforurening.

Derfor er det vigtigt, at alle myndighedsniveauer samarbejder om at løse udfordringerne med forurening, og at løsningerne tager afsæt i den lokale virkelighed. KL finder, at handlingsplanen er vigtig, og støtter op om, at der skal ske vidensdeling mellem alle myndighedsniveauer.

×

Log ind