25. marts 2021

Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder har netop afholdt plenarforsamling

Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder blev ved den netop afsluttede plenarforsamling genkonstitueret for perioden 2021-2026.

Genkonstituering af Kongressen

Europarådets Kongres afholdt den 23.-24. marts 2021 første halvdel af deres 40. plenarforsamling. Det er den første plenarforsamling siden efteråret 2019, da de foregående to plenarforsamlinger blev aflyst på grund af COVID-19. Det var derfor også den første virtuelle plenarforsamling, hvor repræsentanter for 47 medlemsstater deltog og omkring 600 fulgte med på skærmen.

På plenarforsamlingen var hovedfokusset genkonstituering, og der skulle dermed vælges nye formænd og næstformænd til Kongressen, Lokalkamret, Regionskammeret samt de tre udvalg. Kommunalbestyrelsesmedlem Per Bødker Andersen, medlem af KL’s Internationalt udvalg og medlem af Kongressen, blev som ældste medlem bedt om at lede valghandlingen i Lokalkammeret hjemme fra privaten i Kolding.

Per Bødker Andersen udtaler om kongressens arbejde: ”Demokrati er alt afgørende for vores samfund. Corona har sat stort pres på demokratiet, og har gjort at vi har været nødt til at finde nye måder at interagere med borgere. Samtidigt har vi med valget i Belarus set hvor skrøbeligt demokratiet kan være. Jeg mener derfor, at kongressens arbejde med at beskytte og fremme det lokale demokrati er vigtigere end nogensinde før”

I forbindelse med plenarforsamlingen blev de nationale delegationer ligeledes genkonstitueret. De danske kommuner er i de kommende fem år repræsenteret af:

  • Per Bødker Andersen, Kommunalbestyrelsesmedlem Kolding kommune– Medlem
  • Kirstine Bille, Kommunalbestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune – Medlem
  • Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig kommune – Medlem
  • Jens Christian Gjesing, Kommunalbestyrelsesmedlem Haderslev kommune – Suppleant
  • Line Krogh Lay, Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns kommune – Suppleant

Kongressens prioriteter

På plenaren vedtog kongressen også deres prioriteringer for 2021-2026. I den kommende periode vil fokus være på følgende temaer:

  • Effektiv lokal og regional respons på folkesundhedskriser
  • Kvaliteten af det repræsentative demokrati og borgerinddragelse
  • Reducere ulighed
  • Klimaproblemer og klimaindsatser i byer og regioner
  • Digitalisering og kunstig intelligens i en lokal kontekst

Om Kongressen

Kongressen for lokale og regionale myndigheder er en institutionen under Europarådet. Kongressen har til formål at styrke det lokale og regionale demokrati i de 47 medlemslande. Kongressen består af to kamre; et lokalt kammer og et regionalt kammer.

Kongressens arbejde er organiseret i tre udvalg: Monitoring Committee, Governance Committe og Current Affairs Committee.

Læs mere om Kongressen her