04. maj 2021

Kirstine Bille udpeget som dansk ambassadør for Borgmesterpagten

Kommunerne indgår i større grad i nationale og internationale aftaler og samarbejder omkring sikring af et bedre klima. Et af disse samarbejder er Borgmesterpagten, hvor næstformand for KL’s internationale udvalg, Kirstine Bille, er udpeget som dansk ambassadør.

Den grønne omstilling og fokus på et bedre klima står højt på de politiske dagsordener i kommunerne og hos KL. Derfor indgår flere og flere kommuner  både i nationale og internationale samarbejder på klima- og miljøområdet for at understøtte deres indsatser for at bl.a. at reducere deres CO2-aftryk. Et af disse samarbejder er Borgmesterpagten.

Ny dansk ambassadør: »Klimaplaner bliver til klimahandlinger«

For nyligt blev Kirstine Bille, der er 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af KL’s internationale udvalg, udpeget som dansk ambassadør for Borgmesterpagten. De nationale ambassadører har til opgave at støtte initiativet lokalt og nationalt, bl.a. ved at styrke samarbejdet med medlemmerne af Europa-Parlamentet og de nationale regeringer. Derudover sørger ambassadørerne også for at øge kontakten til kommunerne og regionerne.

Hvad er Borgmesterpagten?

Borgmesterpagten er en international sammenslutning af lokale og regionale myndigheder, der arbejder aktivt med at øge lokale klima- og energiinitiativer. Borgmesterpagten blev lanceret af EU-kommissionen i 2008 og er i dag blevet udbredt, så den rummer over 10.000 lokale og regionale myndigheder på tværs af 53 lande.

 Her kan du læse mere om borgmesterpagten.

 I forbindelse med sin udnævnelse udtaler Kirstine Bille:

”Borgmesterpagten er et godt sted at blive inspireret til bedre og mere effektivt arbejde med at reducere energiforbruget og indlede smarte klimaprojekter i kommuner og regioner. Det viser sig generelt, at når kommuner og regioner påtager sig et ansvar for forbedringer med hensyn til klima og energi, så sker der noget. Klimaplaner bliver til klimahandlinger!”

I regi af Borgmesterpagten har 43 danske kommuner valgt at forpligte sig til ambitionen om at modvirke og tilpasse sig til klimaforandringerne. Kommuner, der underskriver Borgmesterpagten, forpligter sig til at understøtte implementeringen af EU’s mål for reduktion af drivhusgasser inden 2030. Dette sker bl.a. ved at udarbejde lokale handlingsplaner for bæredygtig energi og klima.

Kommunernes og KL’s klimaindsatser

Borgmesterpagten komplementerer KL og kommunernes aktive arbejde for at bidrage til den nationale og internationale klimaindsats. I 2020 lancerede KL bl.a. sit klimaudspil om CO2-reduktion, der indeholder 48 konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne med de rette rammer og ressourcer kan sætte fart på klimaindsatsen.

Foruden Borgmesterpagten indgår KL bl.a. også i klimapartnerskabet DK2020 sammen med Danske Regioner og Realdania. I dette partnerskab har alle landets kommuner mulighed for at indhente professionel rådgivning og sparring til at udvikle realistiske og lokale klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der lever op Parisaftalen.

Første bølge med 46 kommuner påbegyndte arbejdet med lokale klimahandlingsplaner tilbage i november 2020, og disse forventes færdiggjorte i 2023. Frem til 26. august 2021 kan de resterende kommuner søge om at deltage i DK2020.

 

Hvis du vil læse mere


Læs mere om initiativet DK2020

Realdanias hjemmeside for mere info om DK2020 og tilmelding