06. maj 2021

Genopretning af EU er vigtig – og det lokale niveau bør også inddrages - Portugals premierminister besøgte Regionsudvalgets plenarforsamling

Portugals premierminister fortalte om EU’s genopretningsplaner og det sociale topmøde i Porto på Regionsudvalgets plenarforsamling.

Større lokal involvering i de nationale genopretnings- og resiliensplaner.

Portugal varetager i foråret 2021 formandskabet for EU. Portugals premierminister, Antonio Costa, deltog derfor den 5. maj 2021 i Regionsudvalgets plenarforsamling. Antonio Costa er tidligere borgmester i Lissabon og har selv været et aktivt medlem af Det Europæiske Regionsudvalg. Antonio Costa betonede også af den grund kommuner og regioners store betydning for EU og især for implementering af EU’s lovgivning. Premierministeren talte om EU’s genopretningsplaner, og at lokal involvering i udformningen af de nationale genopretningsplaner er afgørende for effekten af planerne. Der var dog stor kritik blandt Regionsudvalgets medlemmer, da blot 5 ud af 27 EU-medlemslande har inddraget og hørt de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af de nationale genopretningsplaner. I Danmark er kommuner og regioner ikke blevet formelt hørt.

Derfor opfordrede Regionsudvalgets medlemmer medlemslandene og de europæiske institutioner til at inddrage lokale og regionale myndigheder fremover. Formanden for Regionsudvalget Apostolos Tzitzikostas opfordrer til, at genopretningspakkerne skal fokusere på at skabe jobs, social modstandsdygtighed og lige muligheder for alle.

Det var dog ikke kun genopretning, der fyldte i debatten, også det kommende sociale topmøde, som finder sted i Porto den 7. og 8. maj, blev drøftet og her opfordrer Regionsudvalget også til, at kommunerne inddrages mere.

Læs mere om debatten med Portugals premierminister her