08. juni 2021

Tilpasning til klimaændringerne på dagsorden i Regionsudvalget

Regionsudvalgets underudvalg for miljø, klimaforandring og energi har netop behandlet EU-Kommissionens strategi for tilpasning til klimaændringerne, der indgår i arbejdet med Den europæiske grønne pagt.

Den 7. juni deltog medlemmer af KL’s Internationale udvalg, Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune, og Kirstine Bille, byrådsmedlem i Syddjurs Kommune, på et møde i Regionsudvalgets ENVE-underudvalg. Dette udvalg har fokus på miljø, klimaforandringer og energi. Kommissionens nye strategi for tilpasning til klimaændringerne var på dagsordenen, og den er vigtig for de lokale og regionale myndigheder, fordi klimaændringerne rammer lokalt, og de skal derfor håndteres lokalt.

Tilpasning til klimaændringerne er i 2021 derfor én af KL’s højest prioriterede EU-sager. Kommunerne i Danmark arbejder aktivt med klimatilpasningerne, og KL er også i 2020 kommet med et udspil om klimatilpasning i kommunerne. Arbejdet indgår derudover i kommunernes bredere indsats på klimaområdet, hvor de bl.a. gennem DK2020-samarbejdet har mulighed for at udarbejde lokale klimahandlingsplaner.

Regionsudvalget understreger i udtalelsen, hvor vigtigt det er, at det lokale niveau inddrages i arbejdet for at nå klimamålene, fordi de lokale myndigheder i hele Europa er ansvarlige for meget af klimatilpasning, fx diger, vandsøer samt udbygning af kloaker. Dette gør sig i høj grad også gældende i Danmark. Derfor bakker KL op om udtalelsen og følger behandlingen af den tæt fremadrettet, herunder når den forventes vedtaget på den kommende plenarforsamling fra den 30. juni til den 2. juli 2021.