01. juli 2021

Europæisk strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet

Lokale og regionale myndigheder er klar til at arbejde målrettet for at fremme den grønne mobilitet.

KL’s medlemmer i Regionsudvalget har på Regionsudvalgets plenarforsamling den 30. juni og 1. juli 2021 været med til at vedtage en udtalelse om Europa-Kommissionens strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet.

Strategien har stor betydning for de danske kommuner, der som medejer af trafikselskaberne er med til at udvikle den kollektive trafik.

Kommunerne og KL arbejder målrettet med at fremme den grønne omstilling

KL offentliggjorde i januar 2020 sit Klimaudspil om CO2-reduktion i kommunerne. Udspillet indeholder 48 konkrete anbefalinger, der skal styrke den lokale klimaindsats og føre kommunerne i en mere CO2-neutral retning. KL foreslår bl.a. i udspillet, at staten og kommunerne i samarbejde udarbejder en klimavenlig mobilitetsplan, der sikrer sammenhængen mellem forskellige former for transport.

KL følger derfor udrulningen af de mange initiativer i EU’s mobilitetsstrategi tæt i de kommende år.

Regionsudvalget byder i sin udtalelse Kommissionens udspil velkommen, men pointerer også vigtigheden af den lokale dimension i strategien. Og nævner, at hvis Kommissionens strategi skal blive en succes, så vil det kræve et stort engagement fra samt inddragelse af de lokale myndigheder. Det er derfor nødvendigt at Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en fælles tilgang, der involverer all forvaltningsniveauer i udrulningen af strategien.

Det videre arbejde i EU

Kommissionens strategi skal være med til at løfte den europæiske transportsektor i en grøn og bæredygtig retning. Strategien skal også bidrage til opfyldelsen af EU’s mål om 55 pct. CO2-reduktion inden 2030, samt en 90 pct. CO2-reduktion i transportsektoren inden 2050.

For at nå disse mål er der i strategien fastsat en række milepæle, herunder at:

  • 100 europæiske byer vil være klimaneutrale inden 2030.
  • køreplansbaseret kollektiv trafik i EU på under 500 km skal være kulstof-neutral i 2030.
  • nulemissionsfartøjer vil blive klar til markedet inden 2030, og at nulemissionsfly vil være klar inden 2035.

 

Nyttige links

Her kan du læse KL’s klimaudspil om kommunernes CO2-reduktion

Her kan du læse Kommissionens strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet