02. juli 2021

Europæisk fokus på den demografiske udvikling

Det Europæiske Regionsudvalg har under plenarforsamlingen den 1. juli 2021 behandlet en udtalelse om de stigende rekrutteringsudfordringer blandt pleje- og omsorgspersonale.

»Den lokale efterspørgsel på personale skal imødekommes«

Sådan lyder opfordringen fra Heinrich Dorner under behandlingen af Regionsudvalget udtalelse om den aktuelle og kommende mangel på pleje- og omsorgspersonale i EU. En udtalelse, som også er relevant for kommunerne, hvor den demografiske udvikling og problematikken om rekruttering og fastholdelse af plejepersonale i fremtiden forventes at sætte kvaliteten af ældreplejen under pres. Derfor har KL fulgt behandlingen af Regionsudvalgets udtalelse tæt, og KL’s repræsentanter deltog også på plenarforsamlingen.

En dansk udfordring på europæisk niveau

Den demografiske udvikling med en aldrende befolkning og et faldende antal borgere i den arbejdsdygtige alder i Danmark skaber også udfordringer ude i kommunerne. Bl.a. forventes udgifterne til ældrepleje og genoptræning at stige markant i de kommende år, ligesom der er en udfordring med rekruttering til plejeområdet. Derfor arbejder kommunerne og KL aktivt på at imødekomme den demografiske udvikling.

Senest har KL sammen med regeringen, Danske Regioner og FOA indgået en aftale om lærepladser for SOSU-uddannelserne, som bl.a. garanterer minimum 9.000 lærepladser årligt i 2022-2026. Fokus er derudover på fastholdelse af personalet på plejeområdet, bl.a. ved at sikre fleksible tilbagetrækningsløsninger.

Regionsudvalgets udtalelse taler derfor i høj grad ind i den aktuelle danske dagsorden for kommunerne. Regionsudvalget fremhæver bl.a. den demografiske udvikling, som findes i hele Europa, og betoner den vigtige rolle, som lokale myndigheder i Europa spiller for at sikre borgernes rettigheder og tilbud til velfærdsydelser.

KL ønsker fokus på det nationale og lokale medansvar

KL har undervejs i behandlingen været positiv overfor en udtalelse på dette vigtige område. Undervejs har KL bl.a. arbejdet aktivt for at tydeliggøre medlemslandenes eget medansvar på denne europæiske udfordring, som kalder på nationale og lokale løsninger.

Nyttige links

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regionsudvalgets pressemeddelelse om pleje- og omsorgspersonale