05. februar 2021

Opkvalificering af arbejdsstyrken skal forberede Europa på den grønne og digitale omstilling

Det Europæiske Regionsudvalg har på sin plenarforsamling den 3. til 5. februar 2021 vedtaget en udtalelse, hvor der sættes fokus på den europæiske dagsorden for færdigheder, som blev lanceret i 2020.

Spørgsmålet om opkvalificering af arbejdskraften var på dagsorden til Regionsudvalget plenarforsamling i denne uge, hvor to udtalelser om færdigheder og beskæftigelse blev behandlet. Fra KL deltog seks medlemmer af KL’s Internationale udvalg i plenarforsamlingen.

Den europæiske dagsorden for færdigheder

Dagsorden for færdigheder indgår som en del af det europæiske samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet. I lyset af COVID-19 er det, ifølge Kommissionen, nødvendigt at styrke EU’s bæredygtige konkurrenceevne ved at skabe en arbejdsstyrke, som også er robust i fremtiden og har fokus på færdigheder, videreuddannelse og livslang læring.

I udtalelsen fremhæver udvalget, at de lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle for uddannelsesområdet. Derfor er det vigtigt, at arbejdet hermed forankres lokalt.

Der er i udtalelsen et stort fokus på lige adgang til uddannelse. Især adgangen til de matematiske-, teknologiske- og ingeniørvidenskabelige fag skal være tilgængelig for alle unge. Samtidig skal EU fortsat have et stort fokus på efteruddannelse for at give det nødvendige kompetenceløft i forbindelse med den grønne og digitale omstilling.

Udtalelsen berører også konsekvenserne af COVID-19 på to punkter. For det første har pandemien skabt et øget behov for nye digitale færdigheder blandt især undervisere. Derudover har nedlukningen af skolerne og praktikforløb for erhvervsuddannelserne skabt en udfordring vedrørende praktiske færdigheder.

Regionsudvalget behandlende også en udtalelse om støtte til ungdomsbeskæftigelse. Denne udtalelse kommer i kølvandet på den stigende arbejdsløshed blandt især de unge under COVID-19. Her understreger Regionsudvalget blandt andet de lokale myndigheders rolle i at bygge bro mellem uddannelse og beskæftigelse i en gennemgribende indsats for at nedbringe arbejdsløshed blandt unge. Derudover er det forventningen, at EU’s såkaldte ungdomsgaranti i fremtiden også skal gælde for unge i aldersgruppen 25 til 29 år.

Læs Regionsudvalgets pressemeddelelser her:

Den Europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Støtte til ungdomsbeskæftigelse: En bro til job for den næste generation – Styrkelse af ungdomsgarantien