08. december 2021

Regionsudvalget stemmer om EU’s fremtidige regler om kunstig intelligens

EU’s forordning om en europæisk tilgang til kunstig intelligens skal skabe fælles regler for kunstig intelligens inden for EU. Reglerne skal sikre markedet ensartede regler for udvikling af AI, og sikre at udviklingen sker i respekt for de grundlæggende rettigheder og borgernes sikkerhed.

Regionsudvalget vedtog den 2. december sin udtalelse om Kommissionens forslag til en forordning om en europæisk tilgang til kunstig intelligens.

Kommissionens udspil sigter på at skabe en ramme for udviklingen, implementering og anvendelsen af kunstig intelligens inden for EU. Lovforslaget har betydning for de danske kommuners fremtidige brug af kunstig intelligens. Flere danske kommunerne arbejder allerede i dag med kunstig intelligens gennem de såkaldte signaturprojekter. Signaturprojekterne afprøver kunstig intelligens på områder af den offentlige sektor og giver erfaringer til, hvordan teknologien kan anvendes bredt på f.eks. velfærdsområderne, klimaområdet og administrationsområdet.

Jens Christian Gjesing, der er medlem af KL's Internationale udvalg, udtalte: "Det (kunstig intelligens) er et teknisk svært emne, og teknologien udvikler sig meget. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer transparens i brugen af AI-løsninger, og at vi giver vores borgere den nødvendige information, der gør, at de kan føle sig trygge i mødet med AI i den offentlige sektor."

I debatten blev det flere gange understreget, at lokale myndigheders inddragelse i det videre arbejde er vigtig for at sikre en solid europæisk ramme. En pointe der bl.a. blev understreget af Dragos Tudorache, formand for Europa-Parlamentets særudvalg om Kunstig Intelligens:

”Inddragelsen af lokale og regionale myndigheder er vigtig, da de kan nyde godt af den effektivisering, AI-baserede løsninger tilbyder. Men samtidig vil de lokale og regionale myndigheder også være det første kontaktpunkt mellem staten og borgerne.”

Medlemmerne af KL’s Internationale udvalg har været aktivt involveret gennem hele behandlingen udtalelsen for at sikre, at kommunernes interesser blev afspejlet bedst muligt i den endelig tekst. Indsatsen blev også anerkendt af Regionsudvalgets ordfører, Guido Rink: 

”Vi har haft mange gode og åbne diskussioner, og der er ingen her i salen, der er eksperter. Der er tale om et meget dynamisk område, og derfor skal vi være fleksible i vores tilgang. Jeg vil derfor gerne en sende en særlig tak til Hr. Jens Christian Gjesing og hans rådgivere, som vi har haft nogle rigtige gode diskussioner med i arbejdet med udtalelsen”

Læs hele Regionsudvalgets pressemeddelelse om kunstig intelligens her.

×

Log ind