17. december 2021

Nu skal EU være smukt, bæredygtigt, sammen

Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) har på mødet den 13. december debatteret det nye europæiske Bauhaus – Smukt, bæredygtigt, sammen. Formålet med initiativet er at sætte gang i renoveringen i medlemslandene med fokus på social inklusion.

Medlemmerne drøftede på mødet i SEDEC-underudvalget det nye Bauhaus-initiativ, som EU-Kommissionen lancerede den 15. september 2021. Med det nye Bauhaus-initiativ vil EU-Kommissionen kickstarte og fremme principper for bæredygtige levemåder med fokus på æstetik i forbindelse med EU-medlemslandenes fremtidige renoveringer af bygninger.

I debatten deltog bl.a. medlem af KL’s Internationale udvalg Jens Christian Gjesing fra Haderslev kommune. Jens Christian lagde i sit indlæg vægt på princippet om tilgængelighed, herunder prismæssig tilgængelighed, samt vigtigheden af inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i initiativet.

Den verdensberømte danske arkitekt og medlem af EU-Kommissionens såkaldte rundbordssamtale på højt niveau om det europæiske Bauhaus-initiativ, Bjarke Ingels, deltog også i debatten under mødet. Her fremlagde han sine perspektiver på det nye initiativ, samt hvorledes bæredygtighedsaspektet kan hjælpes på vej ved fx at vedtage en CO2-afgift i forbindelse med byggerier, så byggesektoren fremadrettet tilskyndes til at opføre mere bæredygtige byggerier.

Det Europæiske Regionsudvalg forventer at vedtage sin endelige udtalelse vedr. EU-Kommissionens Bauhaus-initiativ på plenarforsamlingen den 27. og 28. april 2022.

Læs mere om EU-Kommissionens Bauhaus-initiativ her

Du kan også læse Kommissionens meddelelse om Bauhaus-initiativet her

×

Log ind