27. april 2021

Regionsudvalget opstarter behandling af udtalelse om pleje- og omsorgspersonale i EU

Det Europæiske Regionsudvalg har den 22. april 2021 afholdt møde i sit SEDEC-underudvalg, som har fokus på blandt andet social- og arbejdsmarkedspolitik. På dagsorden var behandlingen af et forslag til udtalelse om pleje- og omsorgspersonale i EU.

Til mødet i Regionsudvalgets SEDEC-underudvalg deltog Jens Christian Gjesing fra Haderslev Kommune og Line Krogh Lay fra Stevns Kommune, som begge er medlem af KL’s Internationale udvalg.

Regionsudvalgets udtalelse om pleje- og omsorgspersonale har særligt fokus på den dobbeltudfordring, som plejesektoren i EU står overfor. Den demografiske udvikling i EU med flere ældre betyder også, at flere har, et stigende plejebehov. Oveni denne udfordring oplever EU et tilsvarende fald i borgere i den arbejdsdygtige alder, hvilket betyder færre hænder til de flere ældre. Dette fører til en stor rekrutteringsudfordring i sektoren. I danske kommuner opleves denne tendens også og derfor har udtalelsen også relevans i en dansk kontekst.

En udfordring for Europa og for kommunerne

I Danmark oplever kommunerne også en udfordring med rekruttering og fastholdelse af pleje- og omsorgspersonale i takt med den demografiske udvikling. En analyse fra 2020 viser bl.a. at der fremadrettet skal uddannes yderligere 3.000 personer i SOSU-fagene årligt for at kunne afhjælpe udviklingen med et stigende antal ældre. Derfor arbejdes der lokalt med aktivt at imødekomme udviklingen, blandt andet ved at gøre plejefagene mere attraktive under uddannelsen og efterfølgende på arbejdsmarkedet.

I samme tråd foreslår Regionsudvalget fx omskoling af ledige, mere fastholdelse af senior medarbejdere og andre tiltag, som skal hjælpe med at vende denne udvikling.

Af den grund følger KL udtalelsen tæt i Regionsudvalgets videre arbejde. Udtalelsen forventes at blive vedtaget endeligt på Regionudvalgets plenarforsamling i juli måned 2021.