22. april 2021

Ny borgerplatform til Konferencen om Europas Fremtid

Konferencen om Europas fremtid har lanceret en online borgerplatform, der gør det muligt for borgere rundt omkring i EU at give input til debatten om Europas fremtid.

En åben og inkluderende debat om Europas fremtid

EU har igangsat en såkaldt konference om Europas fremtid, og alle borgere inviteres til at deltage i debatten. Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet har derfor i samarbejde lanceret en platform, hvor borgerne opfordres til at tage del i en onlinedebat om Europas fremtid.

Konferencen om Europas fremtid lanceres officielt på Europadagen den 9. maj 2021 og vil strække sig over det kommende år for at blive afsluttet under det franske EU-formandskab i foråret 2022, hvor man vil konkludere på konferencens resultater.

Platformen er et online forum, som gør det muligt for borgere at dele og udveksle synspunkter samt deltage i forskellige onlinearrangementer. Borgere kan både oprette og deltage i begivenheder relateret til Konferencen om Europas fremtid. Den digitale platform er fuldt ud interaktiv og flersproget og borgere fra EU’s medlemslande kan derfor gå i dialog med andre og drøfte idéer og forslag med andre medborgere på EU's 24 officielle sprog.

Du kan tilgå den dansksprogede del af platformen her

Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet vil hver især følge op på bidragene og inddrage disse direkte i debatten om Europas fremtid. Alle indlæg vil blive samlet sammen i en afrapportering til europæiske borgerpaneler og konference-forsamlinger senere på året.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "Vi opfordrer europæerne til at tage ordet, dele deres bekymringer og fortælle os, hvilket Europa de ønsker at leve i. Med denne borgerplatform giver vi alle mulighed for at bidrage til at forme Europas fremtid og samarbejde med andre fra hele Europa. Det er en oplagt mulighed for at bringe europæerne sammen virtuelt. Deltag i debatten!”

Konferencen om Europas fremtid åbnes officielt på Europadagen den 9. maj med en indledende konference.

KL vil i det kommende år følge konferencen primært gennem KL’s arbejde i Det Europæiske Regionsudvalg, hvor tidligere formand for det Europæiske Råd, Herman van Rompuy skal lede en arbejdsgruppe af højtstående repræsentanter, som skal levere synspunkter fra de lokale og regionale myndigheder.

Du kan læse mere om Konferencen her

Læs mere om Regionsudvalgets arbejdsgruppe her

Læs Regionsudvalgets åbne brev om Konferencen her