11. september 2020

Nu er det tid til at tilmelde dig KL’s EU-temadag

Programmet for KL’s EU-temadag den 24. november 2020 er nu klar, og der er nu mulighed for at tilmelde sig dagen, hvor kommunerne og EU sættes i centrum. EU’s budget, den grønne dagsorden og digitaliseringen vil være nogle af de emner, der vil blive talt om. Giver de nye fonde og programmer nye muligheder for kommunernes strategiske dagsorden, og hvad kan en kommune få ud af at indgå i bydiplomati?

Program for EU-temadagen

Repræsentanten for det tyske EU-formandskab, Joachim Bleiker, vil åbne dagen med et oplæg om det tyske EU-formandskabs ambitioner. Stina Soewarta fra EU-kommissionens repræsentationskontor i København vil sætte fokus på, hvor EU er på vej hen, når emner som den grønne omstilling og digitalisering i stadig højere grad sætter rammen om den europæiske politik, og hun vil se på EU-budget for 2021-27 med de kommunale briller. Europaparlamentariker Pernille Weiss vil kortlægge Europa-Parlamentets holdning til den grønne omstilling, og endelig vil Niels Heltberg fra Udenrigsministeriet give en status på Brexit-forhandlingerne.

Der er to spændende spor på temadagen. I det ene spor sættes der fokus på bydiplomati og de muligheder, det rummer for kommunerne. Det andet spor handler om EU’s fonde og programmer under budgettet for 2021-2027, hvor der vil være en præsentation af de fonde, som er interessante for kommunerne.

Dagen afsluttes med et oplæg af en stor EU-kender, Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa. Lykke Friis vil give sit bud på, hvor Europa er på vej hen, og hvilken rolle Danmark og kommunerne vil fremadrettet få i EU.

Praktisk om temadagen

Temadagen finder sted den 24. november 2020 kl. 09:00-16:00. Du kan tilmelde dig til deltagelse enten i KL-huset eller virtuelt. Der er et først-til-mølle princip, da der på grund af Covid-19 udbydes færre pladser i KL-huset end normalt.

Du kan tilmelde dig arrangementet på COK’s hjemmeside.

Pris:

Fysisk deltagelse i KL-huset: kr. 895,- (dette er inklusive frokost og anden forplejning)

Virtuel deltagelse: kr. 530,-

Målgruppe: Borgmestre, kommunalpolitikere, chefer samt internationale medarbejdere i kommunerne. 

Covid-19

Afviklingen af KL’s arrangementer sker i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer. Temadagen overholder alle gældende krav til konferenceafvikling, herunder fx:

  • At antallet af konferencedeltagere ikke overstiger myndighedernes bestemmelser
  • At konferencedeltagerne er placeret siddende og med behørig afstand mellem sig
  • Der er nem adgang til flydende sæbe eller håndsprit for alle konferencedeltagere
  • Konferencestedet er indrettet med henblik på at undgå omfattende kødannelse
  • At områder til bespisning ifm. arrangementet er indrettet, så de opfylder myndighedernes anvisninger.

Såfremt konferencen ikke kan gennemføres fysisk i KL-huset, afholdes den virtuelt. Deltagere, der har tilmeldt sig med fysisk deltagelse, vil få refunderet kostprisen.