14. oktober 2020

Merkel og von der Leyen talte på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling

Det Europæiske Regionsudvalg har netop afholdt sin plenarforsamling den 12. til 14. oktober 2020 virtuelt. Med hele 26 udtalelser til vedtagelse og prominent besøg fra EU’s top, herunder den tyske forbundskansler Angela Merkel og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, er det europæiske lokale og regionale demokrati i den grad fortsat i live trods COVID-19-pandemien.

Lokale myndigheders afgørende rolle

Regionsudvalget har netop afholdt sin 140. plenarforsamling virtuelt med fuld deltagelse fra den danske delegation. Blandt andet deltog formand for KL’s Internationale udvalg Erik Flyvholm, som udtaler:

”Plenarforsamlingen var denne gang særligt spændende, fordi vi har behandlet en række vigtige udtalelser fx om EU’s genopretningsplan og den grønne omstilling. Kommuner og regioner har også fået stor anerkendelse af EU’s ledere ved, at både forbundskansler Angela Merkel, EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen og en række andre EU-kommissærer deltog og anerkendte, hvor vigtigt det decentrale niveau er i håndteringen af en krise som COVID-19.”

Mandag holdt Ursula von der Leyen en tale, hvor hun fremhævede de lokale og regionale myndigheders store betydning i håndteringen af COVID-19 og erklærede, at det er her, hvor de konkrete udfordringer ligger fx i sundhedsvæsenet og ældreplejen. Von der Leyen fremhævede ligeså den store tillid og anerkendelse, som lokale myndigheder nyder blandt borgerne:

”Lokale myndigheder fortsætter med at være den institution, som europæerne har størst tillid til. Jeres arbejde har fået jeres borgere til at føle, at de ikke var alene, selv når de ikke kunne forlade deres hjem.”

Den tillid og anerkendelse skal ifølge Von der Leyen tages alvorligt i EU’s medlemsstater, og derfor understregede kommissionsformanden samtidigt, at lokale myndigheder spiller en central rolle i genopretningen af Europa efter COVID-19-krisen.

Merkel: Sammenhold skal få EU ud af pandemien og krisen

Den tyske forbundskansler Angela Merkel besøgte også plenarforsamlingen, da Tyskland har EU-formandskabet. Merkel roste ligeledes de lokale og regionale myndigheder for deres håndtering af COVID-19, og fremhævede deres rolle i genopbygningen af Europa. 

Genopbygningen var generelt det store tema i talen, hvor Merkel understregede, at den tyske formandsskabsperiode skal bruges på at kickstarte EU. Men for at gøre dette, udtalte Merkel, at der er brug for et samlet Europa, som udviser sammenhold:

”Denne krise har været en udfordring for et Europa uden grænser. […] Det er så vigtigt, at vi laver en pakke, som adresserer de sociale og økonomiske konsekvenser af pandemien. Vi har brug for samarbejde for at overkomme disse udfordringer.”