15. oktober 2020

Fortsat fokus på det grønne område i EU trods COVID-19

EU’s fokus på den grønne dagsorden prioriteres fortsat højt trods COVID-19-pandemien. Dette understregede 1. næstformand for EU-Kommissionen med ansvar for Den europæiske grønne pagt, Frans Timmermans, på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 12. til 14. oktober 2020.

Den europæiske grønne pagt på lokalt plan

Under sin plenarforsamling præsenterede Regionsudvalget en række lokale og regionale eksempler på grønne tiltag og initiativer, som EU’s kommuner og regioner allerede har implementeret på tværs af unionen.

Med initiativet ”Den europæiske grønne pagt på lokalt niveau” sætter Regionsudvalget fokus på lokale og regionale myndigheders vigtige rolle og konkrete arbejde med initiativer på det grønne område. I den forbindelse har udvalget udarbejdet et interaktivt kort med mere end 200 konkrete grønne gennemførte eller igangværende initiativer på tværs af EU, som kan tjene til inspiration for andre lokale og regionale myndigheder. Fra dansk side er DK2020-projektet, Boliganalysen.dk og et projekt om spiselige planter i byen indmeldt.

Kommissionens 1. næstformand Frans Timmermans understregede i sin tale under plenarforsamlingen vigtigheden af, at der er et stort lokalt engagement i den grønne omstilling og sagde, at Kommissionen ikke vil kunne nå i mål uden det decentrale niveau. Han nævnte bl.a. Kommissionens initiativer om en europæisk renovationsbølge, Den europæiske klimapagt og arbejdet med biodiversitet. Timmermans udtalte i den forbindelse, at lokale myndigheder i højere grad skal involveres i den grønne omstilling:

”Klimahandling starter i gaderne i vores byer. EU-Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg vil arbejde sammen om renovationsbølgen, klimaneutral transport og grønne byer.”

Debatten med Timmermans var ikke det eneste grønne indslag på plenarforsamlingen. Regionsudvalgets udtalelser omhandlende Den europæiske klimapagt, EU’s nye handlingsplanen for cirkulær økonomi og biologisk mangfoldighed i byer og regioner efter 2020 blev ligeledes behandlet og vedtaget.

INDMELDT DANSK INITIATIV

INDMELDT DANSK INITIATIV DK 2020 – klimaplaner for hele Danmark

Realdania etablerede i 2019 DK2020-projektet, hvor 20 danske kommuner siden har vært igennem et forløb, der har rustet dem til at videreudvikle, opgradere og tilpasse deres lokale klimaplaner. De nyudviklede klimaplaner indeholder anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og derudover ambitiøse delmål for at reducere udledningen af drivhusgasser. En ny bevilling på 45 mio. kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner har nu gjort det muligt at invitere alle landets kommuner med i projektet fra efteråret 2020 under titlen "DK2020-klimaplaner for hele Danmark". Alle danske kommuner kan frem til den 21. oktober 2020 søge om at blive en del af projektet.

INDMELDT DANSK INITIATIV

INDMELDT DANSK INITIATIV Boliganalysen.dk

Boliganalysen giver kommuner mulighed for at kommunikere målrettet til deres boligejere om potentialet i fx at udskifte til mere moderne varmekilder og/eller energirenovere deres ejendom. Platformen udnytter en række offentlige datakilder til at analysere kommunens boligmasse og udvælge boliger, hvor specifikke energiløsninger er særlig relevante. Værktøjet giver desuden mulighed for at sammensætte en unik rapport til den enkelte boligejer, der er tilpasset ejerens individuelle boligforhold. Projektet går nu ind i fase to, hvor det skal udbredes til alle kommuner. I slutningen af september 2020 skal det desuden besluttes, hvordan platformens fremadrettede organisering skal være.

INDMELDT DANSK INITIATIV

INDMELDT DANSK INITIATIV Spiselige planter i byen

Projektet tager udgangspunkt i Københavns Kommune, som grundet mange giftige planter i visse af kommunens grønne områder, har taget initiativ til at plante flere spiselige planter. Derfor vil kommunen, i det omfang det er muligt, primært vælge spiselige varianter som frugttræer, bærbuske og krydderurter ved nyplantning.