06. november 2020

Regionsudvalget søger kommuner til projektet ”RegHub” – om at implementere EU-lovgivning

RegHub er det Europæiske Regionsudvalgs projekt, der har til formål at øge inddragelsen af lokale og regionale myndigheder i implementeringen af EU-lovgivning. Ansøgningsfristen er den 30. november 2020.

Lokale myndigheder inkluderes i implementeringen af EU-lovgivning

EU’s lovgivning betyder rigtig meget for kommunerne, og som de mest bogernære myndigheder har kommunerne en vigtig rolle i implementeringen af lovgivningen. KL’s analyse fra 2020 konkluderer, at der er en EU-påvirkning i 43% af de sager kommunalbestyrelsen behandler. Derfor er det vigtigt, at lokale myndigheder involveres i lovgivningsprocessen i EU.

KL i det Europæiske Regionsudvalg

KL repræsenterer Kommunerne som en del af den danske delegation i Regionsudvalget med seks medlemmer og seks suppleanter.

Du kan læse mere om KL’s medlemmer og suppleanter her.

KL arbejder løbende med at sikre de kommunale interesser i EU både under lovgivningens tilblivelse og i forhold til feedback på eksisterende lovgivning. Det sker bl.a. via KL’s politiske deltagelse i det Europæiske Regionsudvalg . Det er vigtigt, at EU-kommissionen får en forståelse for hvordan lovgivningen virker i praksis.

Derfor indsamler Regionsudvalget erfaringer og viden om hvilke EU-lovgivning, der fungerer. Med projektet RegHub ønsker Regionsudvalget at øge involveringen af lokale og regionale myndigheder i arbejdet med implementeringen for derved at sætte fokus på, forbedringen af eksisterende lovgivning.

Formålet med RegHub er at skabe et netværk af myndigheder, der samler viden om implementeringen af EU-lovgivning med henblik på at give det videre til EU’s institutioner.

Siden 2019 har Regionsudvalget lavet et pilotprojekt på RegHub og erfaringerne er nu så gode, at man ønske at udfolde modellen. Målet er, at RegHub med tiden udfoldes til hele EU.

Hvad indebærer RegHub

Projektet er struktureret omkring et netværk af Hubs, der er lokale og regionale myndigheder, som har til formål at være kontaktpunkter for interessenter i implementeringsprocessen af EU-lovgivning. I praksis indebærer det, en proces for erfaringsudveksling i implementeringen af EU-lovgivningen, som i sidste ende samles i en rapport, der derefter sendes til relevante institutioner i EU.  

Arbejdet med RegHub tager udgangspunkt i workshops i Bruxelles, hvor der sættes fokus noget bestemt lovgivning. De deltagende Hubs har mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere udfordringer ved lovgivningen. Herefter udsender Regionsudvalget et spørgeskema til de lokale Hubs omkring implementeringen af lovgivningen, hvor de lokale Hubs skal agere som kontaktpunkter for interessenter vedrørende lovgivningen, og på baggrund heraf udarbejde et fyldestgørende svar. Regionsudvalget vil til sidst samle besvarelserne på spørgeskemaet i en rapport, som blandt andet sendes videre til Kommissionen.

Åbent for ansøgninger

RegHub er nu på vej ind i den anden pilotfase, der skal have fokus på at udbrede projektet til en bredere gruppe af aktører. Derfor søger Regionsudvalget nu lokale og regionale myndigheder, der er interesserede i at blive en del af projektet. Der er ansøgningsfrist den 30. november 2020.

Kommuner, der er interesserede i projektet, kan indsende en ansøgning om at blive en del af pilotfasen her.

Link til Regionsudvalgets side om RegHub netværket.