25. november 2020

Kirstine Bille valgt som vicepræsident i Lokalkammeret i Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder

Kirstine Bille, der er 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og næstformand for KL’s internationale udvalg, er blevet valgt til vicepræsident i Kongressens Lokalkammer.

Kongressen for lokale og regionale myndigheder (CLRAE) hører ind under Europarådet. Det er Kongressens opgave at overvåge det lokale og regionale demokrati i Europarådets 47 medlemslande fx gennem valgobservationer. Kongressen består af repræsentanter for lokale og regionale myndigheder fra de 47 medlemsstater. Kommunerne er repræsenteret i Lokalkammeret, der arbejder med lokaldemokratiets tilstand.

Kirstine Bille udtaler:

Jeg glæder mig meget til at varetage posten i Lokalkammeret, som jo er vigtig i tider hvor vi kan se at demokratiet bliver udfordret mange steder. Derfor er Europarådets opgave meget vigtig for at sikre lokalt demokrati og decentralisering

Nyttige Links

Her kan du læse mere om KL’s arbejde i CLRAE.

Link til CLRAE’s hjemmeside.