20. marts 2020

COVID-19 medfører aflysninger i internationale fora

COVID-19 påvirker nu alle landene i EU, og Kommissionen har fx indført rejseforbud til EU-landene. Endvidere har alle medlemslandene indført forskellige foranstaltninger for at begrænse smittespredning. Den hastige spredning af COVID-19 har ligeledes ledt til foranstaltninger i forskellige internationale fora. Det påvirker også KL’s EU-interessevaretagelse og arbejde i de internationale fora, som KL er repræsenteret i. KL’s medlemmer af disse fora skulle her i marts og april have deltaget i en række forskellige møder og forsamlinger i Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Den Europæiske Kommuneforening (CEMR) og Europarådets Kommunalkongres (CLRAE). Som følge af den aktuelle situation, har de forskellige fora valgt at aflyse eller udskyde kommende møder og arrangementer.

Plenarforsamlinger, underudvalgsmøder og arrangementer aflyses

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har besluttet at aflyse alle møder frem til den 4. maj 2020.

Europarådets Kommunalkongres (CLRAE) har besluttet at aflyse dets plenarforsamling, som skulle have været afholdt den 17.-19. marts 2020.

Den Europæiske Kommuneforening (CEMR) har ligeledes valgt at aflyse dets store kongres, som skulle have fundet sted den 6.-8. maj 2020 i Innsbruck.

Minimere spredning ved at undgå større fysiske forsamlinger

COVID-19 har således stor indflydelse på afholdelsen møderne i de internationale fora. Men det er nødvendigt, at vi passer på hinanden ved ikke at samles fysisk i store forsamlinger, og derfor er tiltagene afgørende for at minimere smittespredningen – også på tværs af landegrænser.

KL varetager de danske kommuners interesser internationalt

Selvom COVID-19 umuliggør den fysiske tilstedeværelse i internationale fora, betyder det ikke, at al lovgivningsarbejdet stopper. Der hvor fysiske møder afløses af virtuelle møder, vil KL være tilstede, så KL og KL’s Internationale udvalg arbejder fortsat med at varetage de danske kommuners interesser internationalt.