11. juni 2020

Sæt kryds i kalenderen: EU & Kommunerne – Temadag 2020

KL afholder den 24. november 2020 arrangementet EU og Kommunerne: Temadag 2020. Der vil til temadagen blive sat fokus på emner som EU-budgettet 2021-2027, den grønne omstilling, digitalisering og bydiplomati.

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 24. november 2020, hvor KL afholder EU-temadag.

Den kommunale politiske dagsorden er påvirket af EU, og derfor vil EU-temadagen give et overblik over den aktuelle politiske situation, hvor er EU på vej hen og hvilken betydning det har for den kommunale dagsorden i årene frem. Det samlede program vil blive offentliggjort senere.

EU-budget, den grønne omstilling og digitalisering

EU’s flerårige budget 2021-27 sætter rammen for de politiske prioriteter i EU, og derfor vil formiddagen bl.a. byde på et indblik i hvordan midlerne i EU’s budget er fordelt. Er der nogle penge til kommunerne? Og hvilke fonde kan være særlig relevante?

Grøn omstilling og digitaliseringen er to store politikområder, som vil præge EU’s arbejde de næste mange år og derved også den kommunale dagsorden. Oplægsholderne vil sætte fokus på, hvilke værktøjer EU vil tage i brug for at understøtte en grøn og digital omstilling.

Endelig vil der være lejlighed til at høre mere om bydiplomati, hvilke muligheder det rummer for kommunerne og hvilke politiske overvejelser ligger der bage et aktivt bydiplomati?

Dagen slutter med Lykke Friis, adm. direktør for Tænketanken Europa. Lykke Friis vil give et billede over, hvor EU er på vej hen, og hvordan Danmark kan gøre sig selv til en attraktiv alliancepartner for andre medlemslande.

Praktisk om Temadagen

Sted: KL-Huset

Tid: 09.00 til 16.00

Pris: 895,-

Målgruppe: Borgmestre, kommunalpolitikere, chefer samt internationale medarbejdere i kommunerne.

Tilmelding foregår her.