09. juni 2020

Det europæiske regionsudvalg afholder første virtuelle underudvalgsmøde

Den 28. maj 2020 blev det første virtuelle underudvalgsmøde i Regionsudvalget afholdt i underudvalget for Regionaludvikling (COTER). KL var repræsenteret ved borgmester Karsten Søndergaard (Egedal Kommune) og Rådmand Søren Windell (Odense Kommune). COTER-underudvalgsmødet var det første virtuelle møde i en række af omlagte aktiviteter i Regionsudvalget pga. COVID-19-krisen, da alle underudvalgsmøder vil blive afholdt virtuelt indtil den fysiske mødeafholdelse kan genoptages.

Samhørighedspolitikken til debat

Den helt store sag på dagsordenen var, hvordan EU’s samhørighedspolitik kan indtænkes i en genopretningsstrategi efter COVID-19-pandemien, idet Europa-Kommissionen er kommet med et revideret forslag til EU’s kommende budget for 2021-27 og en genopretningsplan for EU efter COVID-19-krisen. Flere medlemmer tog ordet under debatten og anerkendte Kommissionens forslag for at være et vigtigt skridt mod fremtiden for Europa, hvor de særligt bifaldt den øgede fleksibilitet vedrørende adgang til strukturfondsmidler.

EU’s strukturfonde spiller en vigtig rolle for danske kommuners arbejde med at indfri de mål der udstikkes fra EU. Fordi Covid-19-krisen ikke længere ”kun” er en sundhedskrise men også en økonomisk krise, kan strukturfondsmidlerne anvendes til at afbøde konsekvenserne af COVID-19-krisen.

Medlemmerne i COTER delte også deres erfaringer fra deres hjem-kommuner og -regioner om, hvordan de har håndteret krisen. Der blev her lagt stor vægt på, hvordan kommuner og regioner har haft en afgørende rolle i at sikre først nedlukning og derefter genåbning af samfundene. Regionsudvalget har lavet en digital platform for erfaringsudveksling, hvor man kan læse om eller dele erfaringer med andre kommuner. Du kan læse mere om platformen her.