03. juli 2020

Regionsudvalget har afholdt plenarforsamling den 30. juni-2. juli 2020

Det Europæiske Regionsudvalg har fra den 30. juni til den 2. juli 2020 afholdt plenarforsamling for alle dens medlemmer. Grundet COVID-19 blev plenarforsamlingen afholdt i hybrid-format. Særligt budgettet og den grønne omstilling fyldte meget på dagsorden.

Plenarforsamling i Regionsudvalget

På trods af den nuværende situation med COVID-19 er der fortsat meget politisk aktivitet i EU. Fra den 30. juni til den 2. juli 2020 har Det Europæiske Regionsudvalg afholdt deres 139. plenarforsamling. For at mindske smitterisikoen blev plenarforsamlingen gennemført i hybrid-format, hvor nogle medlemmer af Regionsudvalget var fysisk til stede i Bruxelles, mens de fleste medlemmer deltog virtuelt. Selvom fysiske møder er bedre, så er det positivt, at det er muligt at sikre, at Regionsudvalget kan fortsætte sit arbejde trods COVID-19, og på den måde holdes demokratiet i live under COVID-19-krisen.  

Fra KL deltog KL’s seks medlemmer af Regionsudvalget virtuelt.

Budgettet og den grønne omstilling på Dagsorden

På plenarforsamlingen handlede de vigtigste sager om den kommende flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (MFF). Bl.a. drøftede medlemmerne MFF’en i lyset af situationen med COVID-19, hvor også Johannes Hahn, kommissær for budget og administration, deltog. Medlemmerne stemte om en resolution om den reviderede MFF, hvor EU-Kommissionen bl.a. lægger op til en EU-genopretningspakke på 750 mia. EUR svarende til 5.500 mia. kroner. Resolutionen er særligt relevant for kommunerne, da lokale myndigheder i Europa står for en væsentlig andel af de offentlige udgifter.

Derudover fyldte den grønne omstilling meget på dagsorden. Der var debat om den europæiske grønne pagt og hvilken betydning COVID-19 har haft for arbejdet hermed. Her fik repræsentanter fra medlemslandene mulighed for at diskutere den grønne pagt i lyset af de konsekvenser, som COVID-19 har haft for de lokale og regionale myndigheder og hvordan den grønne omstilling kommer til at stå centralt når medlemslandene skal vende tilbage til normalen efter COVID-19. Foruden den europæiske grønne pagt vedtog Regionsudvalget også deres høringsudtalelser omhandlende den europæiske klimalov samt den fremtidige EU-politik for ren luft inden for rammerne af EU’s ambitionen om nul forurening.