17. januar 2020

Fond for retfærdig omstilling i EU: de danske kommuner efterlyser flere initiativer for de lande i EU, som har igangsat transitionen mod CO2-neutralitet

Kommissionen vil sikre finansiering af en grøn og retfærdig omstilling i EU gennem ny fond. KL er positiv over for, at alle lande i EU er omfattet af fonden, men det er vigtigt, at de lande, som allerede har investeret kraftigt i energiomstillingen, ikke glemmes.

Klimaneutralitet i 2050 kræver massive investeringer

Kommissionens ambitioner om, at EU skal være klimaneutral i 2050 kræver en lang række klimatiltag. Tiltagene bliver omkostningstunge for medlemslandene at gennemføre. Der er tale om store økonomiske og sociale omkostninger.

Nogle lande er allerede langt i omstillingen til grøn energi, mens nogle lande først skal begynde omstillingen. Der er derfor stor forskel på de udfordringer, som omstillingen giver i medlemslandene.  Eksempelvis består omkring 80 procent af Polens energiproduktion af kul – det er Europas største kulindustri, som beskæftiger omkring 100.000 mennesker. Prisen for omstillingen vil derfor være høj i de områder, som er afhængig af produktionen af fossile brændstoffer.

Glem ikke de lande, som allerede har investeret i omstillingen

Det er dog vigtigt for de danske kommuner, at de lande, som allerede er begyndt på omstillingen, ikke glemmes. I Danmark er mange af de lavthængende frugter allerede plukket, hvorfor de videre investeringer vil være omkostningstunge. Derfor skal der fokuseres på alle dele af EU og der skal afsættes tilstrækkeligt med midler til også at understøtte den fortsatte investering i omstillingen i lande som fx Danmark. Eksempelvis kan nævnes energiomstilling, den cirkulære økonomi og innovation i CO2-reducerende tiltag. Desuden vil det også være nødvendigt, at der anvendes midler til opkvalificering af medarbejdere i grøn teknologi.

Flere midler til grøn og retfærdig omstilling er positivt

KL mener, at det overordnet set er positivt, at alle medlemslande er omfattet af den nye fond. Det betyder, at der kan søges om midler eller lån til projekter, der fremmer den grønne omstilling i kommunerne samt bidrager til at håndtere de økonomiske og sociale konsekvenser, som kan opstå som følge af omstillingen. Der afsættes i alt lidt over 56 mia. kroner, hvoraf Danmark står til at modtage ca. 260 mio. kroner ifølge Kommissionens forslag.

Den Europæiske Kommuneforening byder fonden velkommen

Den Europæiske Kommuneforening (CEMR), som KL er medlem af, har udgivet et holdningspapir om den nye grønne fond for retfærdig omstilling. CEMR byder fonden velkommen og finder, at det er positivt, at alle medlemsstater er omfattet af fonden. Fondens konsekvenser for sammenhængen i EU’s samhørighedspolitik belyses imidlertid også, idet det er vigtigt, at der sikres en sammenhæng til øvrige EU-fonde og programmer, som investerer i medlemsstaterne. Du kan læse holdningspapiret her.