16. januar 2020

KL har fremsendt høringssvar til Kommissionens meddelelse om Den europæiske grønne pagt

EU-Kommissionen har fremlagt en grøn pagt med 47 klimatiltag. Den grønne pagt er vigtig for kommunerne, fordi disse tiltag berører kommunernes daglige arbejde i at nedbringe CO2-udledningen, sikre borgernes sundhed og trivsel samt at understøtte den lokale vækst og beskæftigelse. Derfor har KL sendt et høringssvar.

KL er generelt positivt stemt over Kommissionens grønne ambitioner

KL finder det positivt, at Kommissionen med Den grønne pagt sætter dagsordenen for at tackle de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor.

Derfor hilser KL Kommissionens hensigter med Den europæisk grønne pagt velkommen. Det gælder særligt Kommissionens hensigt om, at den grønne omstilling skal sikre borgernes trivsel og samtidig understøtte lokal vækst og beskæftigelse.

KL venter dog med at tage endeligt stilling til de konkrete tiltag når de kommer.

Det er vigtigt for KL, at klimatagene sikres finansielt

Mange af klimatiltagene i Den grønne pagt kræver større investeringer, og det er kommunerne, som i sidste ende kommer til at stå for en stor del af arbejdet med at implementere de forskellige tiltag. Hvis vi skal nå i mål med tiltagene, afhænger det af, om der bliver tildelt midler til udførelsen. Derfor er det vigtigt for KL og kommunerne, at der sikres finansiering fra europæisk og nationalt niveau til at kunne gennemføre tiltagene.

KL mener, at kommunerne skal inddrages i udformningen af klimatiltag

De varslede klimatiltag i Kommissionens grønne pagt berører kommunernes daglige arbejde med at nedbringe CO2-udledningen. Det være sig både i forbindelse med kommunernes arbejde som myndighed og arbejdsgiver, med de kollektive trafikselskaber, og som ejere af forsyningsselskaber og bygninger.

Derfor er det vigtigt, at både Kommissionen og den danske regering inddrager KL og kommunerne i de tiltag, der har betydning for kommunerne. På den måde kan kommunernes viden og erfaring bidrage til udformningen af gode og mærkbare løsninger.

Nedenfor kan du læse KL’s høringssvar.

  • PDF

    KL's høringssvar - Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt.pdf

×

Log ind