11. december 2020

Green deal skal forankres lokalt

Den europæiske grønne aftale (Green Deal) fylder fortsat meget i Regionsudvalget, hvor der på den netop overståede plenarforsamling i denne uge blev drøftet lokale myndigheders indflydelse på Den europæiske grønne pagt.

Det Europæiske Regionsudvalg leverer i en nylig vedtaget udtalelse en række af bud på, hvordan målsætningerne i Den europæiske pagt aftale kan gennemføres. Disse bud er forankret i lokale initiativer. Udtalelsen foreslår blandt andet direkte adgang til EU-finansiering til lokale myndigheder samt en regional grøn resultattavle.

Behov for lokalt handlerum og finansieringsmuligheder

Det er ifølge udtalelsen afgørende, at der handles nu, da yderligere venten sætter planetens fremtid på spil. Derfor understreger Regionsudvalget også nødvendigheden af, at der i Det Europæiske Råd bliver enighed om både den flerårige finansielle ramme samt et ambitiøst klimareduktionsmål. Begge dele vedtog Rådet torsdag aften, og som nu også skal godkendes af Europa-Parlamentet.

Udtalelsen fra Regionsudvalget centrerede sig om særligt tre emner: Finansiering, overvågning og styring/ledelse (governance).

Først og fremmest betoner Regionsudvalget, at lokale myndigheder skal inddrages struktureret i lovudarbejdelsen af grønne genopretningsplaner. I forhold til finansiering fremhæver udvalget, at der er behov for bedre finansieringsmuligheder til lokale myndigheders klimatiltag. Til sidst understreger udvalget yderligere, at der er behov for en bedre og mere effektiv overvågning af den grønne omstilling.

Du kan læse mere i Regionsudvalgets pressemeddelelse: Den europæiske grønne pagt på lokalt niveau (europa.eu)