16. oktober 2019

Regionsudvalget vedtager anbefalinger, der ønsker mere ambitiøs grøn omstilling i kommunerne

De europæiske byområder står for op mod 80% af det globale energiforbrug og omtrent samme andel af CO2-udledningen. Det blev anslået på det netop afholdte C40 klima møde i København. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tænker i grøn omstilling, og gør en aktiv indsats for at nedbringe udslippet af CO2.

I forbindelse med Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling, der blev afholdt i Bruxelles fra den 7.-9. oktober 2019, vedtog udvalget tre centrale udtalelser på klimaområdet, der sætter fokus på kommunernes energiomstilling, ambitiøse nationale klimaplaner og gennemførelse af Parisaftalen.

Kommunerne spiller i dag en stor rolle i den nationale og lokale klimaomstilling, og Danmark anses som et foregangsland, når det gælder den grønne omstilling. Eksempelvis er mere end 70 kommuner i Danmark ”Klimakommuner”, som er et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Her forpligter kommunerne sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2% om året. Kommunerne arbejder yderligere gennem andre initiativer, herunder har flere danske kommuner vedkendt sig Borgmesterpagten, ligesom 20 kommuner desuden deltager i DK2020-klimaprojektet i samarbejde med Realdania.

 

Høje klimaambitioner på EU-niveau

Gennemgående for udtalelserne, der blev vedtaget i Regionsudvalget, er en opfordring om et højere ambitionsniveau, når det gælder grøn energiomstilling, bæredygtighed og opfyldelse af Parisaftalens mål i hele EU. Regionsudvalgets vedtagelse af disse udtalelser indeholder et ønske om et endnu højere ambitionsniveau, hvilket skal ses i forlængelse af ambitionerne for Ursula von der Leyen's kommende EU-Kommissionsperiode, hvor der er varslet et stort fokus på miljø og klima, bl.a. gennem en europæisk grøn aftale samt en klimabank.

Kommunernes rolle er afgørende for gennemførelse af initiativer og målsætninger rettet mod en den grønne omstilling. Det antages at de lokale myndigheder er ansvarlige for 65% af gennemførelsen af målsætningerne for bæredygtig udvikling i EU. Derfor ligger klimaambitionerne på EU-niveau i tråd med de høje ambitioner og igangsatte initiativer, der er vedrørende grøn omstilling i de danske kommuner.