22. oktober 2019

Forhandlinger om EU’s næste budget: Vigtigt at bevare strukturfondene i Danmark

Forhandlingerne om EU’s budget for 2021-2027 begynder at spidse til. Det Finske Rådsformandskab har foreslået en massiv besparelse på op til 12 milliarder euro, når det gælder samhørighedspolitikken. Dette er til stor bekymring for KL og Den Europæiske Kommuneforening, CEMR.

”Besparelser af denne størrelse er en trussel mod de lokale myndigheders mulighed for at implementere de ambitioner, der kommer fra EU… Samhørighedspolitikken er vigtig for den lokale befolkning for at genfinde troen på det europæiske projekt”. Sådan siger Frédéric Vallier, der er generalsekretær for Den Europæiske Kommuneforening, CEMR. 

CEMR - den europæiske kommuneforening

CEMR er den europæiske kommuneforening, der fungerer som paraplyorganisation for lokale og regionale myndigheder i hele Europa, herunder KL. KL arbejder således aktivt igennem CEMR for at kunne præge den europæiske dagsorden, når det gælder spørgsmål, der vedrører kommunerne.

Den Europæiske Kommuneforening, som KL arbejder meget aktivt i, sender dermed et klart budskab til EU’s medlemsstater om, hvilke konsekvenser en beskæring af samhørighedspolitikken vil have.

Læs mere i pressemeddelelsen fra CEMR her.