23. oktober 2019

EU's strategiske dagsorden for 2019-2024: det lokale perspektiv

Den 17.-18. oktober mødtes EU’s stats- og regeringschefer i Det Europæiske Råd i Bruxelles for at diskutere EU's politiske dagsorden for de næste fem år.

"Det er vigtigt, at EU’s stats- og regeringschefer husker, at kommunerne spiller en central rolle i mange af de sager, der er på den politiske dagsorden, når EU's fremtidige arbejde skal diskuteres". Sådan udtaler Erik Flyvholm, der er Borgmester i Lemvig, formand for KL's internationale udvalg og medlem af Det Europæiske Regionsudvalg.

Ifølge Erik Flyvholm er der fra et kommunalt perspektiv flere prioriterede elementer på dagsordenen, der kan få indflydelse på kommunerne: ”Det gælder fx klima- og miljøindsatsen, digital omstilling og anvendelse af kunstig intelligens samt at sikre, at beslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt”.

Fokus på klima og miljø både nationalt og lokalt

På europæisk, nationalt og lokalt plan, er der et stort fokus på klimaforandringerne, og hvordan de politikker, der bliver udarbejdet de kommende år, skal ske i overensstemmelse med Parisaftalen. Sideløbende med dette, skal miljøet i de europæiske byer og landområder forbedres. Ifølge Erik Flyvholm vil kommunerne blandt andet spille en central rolle ift. at bidrage til at finde drivhusgasreducerede tiltag på lokalt niveau samt at forbedre kvaliteten af luft- og vandmiljøet.

Digital omstilling

Europa står over for en markant teknologisk udvikling, som vil tage yderligere fart i de kommende år. Digitalisering bliver dermed sat på EU's politiske dagsorden og skal sikre, at Europa får gavn af alle aspekter af den digitale udvikling, samt udviklingen og brugen af kunstig intelligens: ”Vores samfund undergår i disse år omfattende forandringer. Digitaliseringen forandrer ikke bare hverdagen, men hele vores samfund fundamentalt. Kommunerne er optaget af, hvordan digitalisering og anvendelse af kunstig intelligens kan være en central del af løsningen på de udfordringer, som kommunerne står overfor i de kommende år” udtaler Erik Flyvholm.

EU-beslutninger i overensstemmelser med nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet indebærer, at al lovgivning der kommer fra EU, skal ske så nært på borgerne som muligt. Det er derfor vigtigt med et tæt samarbejde mellem EU-institutionerne og de lokale myndigheder: ”For os er det vigtigt med fokus på denne dagsorden, fordi lokale løsninger i rigtig mange tilfælde er bedst for borgerne”, afslutter Erik Flyvholm.