30. september 2019

Brexit – kort update

Storbritanniens officielle udtrædelsesdato nærmer sig. Men situationen er fortsat præget af uklarhed omkring, hvornår og hvordan Storbritannien skal forlade EU. Regeringen har derfor fremlagt fire konkrete initiativer, som skal forberede de danske myndigheder på et hårdt Brexit.

Risiko for et hårdt Brexit

Den officielle dato for Storbritanniens udtrædelse af EU er den 31. oktober 2019. Dog har det britiske parlament vedtaget en lov om, at Storbritannien ikke kan udtræde EU den 31. oktober 2019 uden en aftale. Det betyder, at hvis parlamentet ikke tilslutter sig en EU-aftale inden den 31. oktober, skal premierminister Boris Johnson bede EU om at udsætte udtrædelsesdatoen med tre måneder. Samtidig betyder det også, at der fortsat er uklarhed omkring, hvornår og hvordan Storbritannien forlader EU.

 

Regeringens fire tiltag til at forberede Danmark på Brexit

Der har siden den britiske folkeafstemning i 2016 eksisteret et tværministerielt Brexit Task Force i den danske centraladministration. Formålet med denne task force har været at sikre en effektiv og koordineret dansk interessevaretagelse i forbindelse med Brexit-forhandlingerne i EU. Men i lyset af den øgede risiko for et hårdt Brexit, fremlagde regeringen den 18. september fire konkrete tiltag med henblik på at skrue op for forberedelserne på det scenarie, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

De fire tiltag består i, at regeringen vil:

  1. nedsætte en særlig Brexit-ministergruppe, der skal kunne håndtere et eventuelt hårdt Brexit.
  2. lave et akutberedskab på tværs af ministerier og myndigheder, som skal kunne håndtere kødannelser, pres på myndighedsbetjening og andre uforudsete problemer.
  3. øge dialogen med jobcentre og arbejdsmarkedskontorer for at kunne bistå folk, der bliver berørt på arbejdsmarkedet.
  4. styrke kommunikation og rådgivning til virksomheder med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Regeringens fire tiltag betyder for kommunerne blandt andet, at der vil blive igangsat en dialog med jobcentrene.

Her på Udenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan staten forbereder sig på Brexit, samt hvordan virksomheder og britiske statsborgere i Danmark skal forholde sig.