10. oktober 2019

Aktiv og sund aldring: Godt for borgerne og kommunerne

"Sund og aktiv aldring er godt for borgerne, som oplever højere livskvalitet og det er godt for kommunerne, der i disse år oplever et stigende udgiftspres på budgetterne som følge af flere ældre borgere".

Sådan udtaler Kirstine Bille, der er 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af KL’s internationale udvalg i forbindelse med Regionsudvalgets plenarforsamling, der blev afholdt i Bruxelles den 7.-9. oktober.

Kirstine Bille fortsætter: "At sikre sund og aktiv aldring kræver, at der skal drejes på mange forskellige håndtag i kommunerne. Derfor synes jeg, at det er positivt, at det har været muligt at drøfte udfordringerne, vi står over for og nogle af svarene på udfordringerne med repræsentanter fra kommuner fra resten af EU. Og vi er faktisk også enige om, at gode rammer for arbejdslivet, forebyggelsesindsatser igennem hele livet, sammenhæng og koordination i det nære sundhedsvæsen, rekruttering til plejesektoren samt udvikling af velfærdsteknologi er nogle af de løsninger, der skal arbejdes med."

EU's kommuner står overfor de samme udfordringer

Under forhandlingerne med de øvrige repræsentanter for kommunerne og regioner i EU satte KL særligt fokus på, at der er behov for en tættere sammenhæng mellem sundheds- og plejesektoren. Det handler blandt andet om at sikre, at sammenhængen i behandling og pleje på lokalt plan styrkes, så borgerne oplever et bedre samlet tilbud fra sundheds- og plejesektoren, og så samfundets ressourcer bliver anvendt så effektivt som muligt. Herudover fremhævede KL også, at arbejdsmarkedets parter spiller en stor rolle i at sikre sund og aktiv aldring samt, at der er behov for rekruttering til plejesektoren for, at kommunerne kan levere den borgerrettede velfærd i takt med, at der kommer flere og flere ældre. 

"Det er positivt at opleve, at der fra de øvrige europæiske lande kan nikkes genkendende til de udfordringer, vi står med i Danmark som følge af flere ældre, og at det er nødvendigt at nytænke, hvordan vi finder de gode løsninger. Blandt andet var der bred enighed om, at kommunerne igennem innovationssamarbejde med erhvervslivet kan være med til at finde de velfærdsteknologiske løsninger, som er nødvendige for at håndtere presset på økonomien" afslutter Kirstine Bille.

For at kommunerne også fremadrettet kan levere den borgernære velfærd og sikre et godt, selvstændigt og værdigt ældreliv, er det afgørende, at der findes holdbare løsninger for, hvordan ældre sikres sund og aktiv aldring. Fra KL’s side er det derfor positivt, at EU sætter fokus på dette.