20. november 2019

Kongressen for Lokale- og regionale myndigheder søger repræsentanter til ny ungdomsdelegation for 2020

Kongressen udpeger hvert år en ungdomsdelegation bestående af en repræsentant fra hvert medlemsland. Alle unge mellem 18 og 30 år har mulighed for at ansøge om at blive udpeget som ungdomsdelegat for sit land det kommende år.

Bliv den danske delegations ungdomsdelegat for 2020

Kongressen for Lokale- og regionale myndigheder søger repræsentanter til medlemsstaternes ungdomsdelegationer, og det kan blive dig. Er du mellem 18-30 år gammel, interesseret i at styrke dialogen mellem unge og kommunal- og regionalpolitikere og opnå international erfaring, har du nu muligheden for at blive udvalgt som det kommende års ungdomsdelegat for den danske delegation i Kongressen for Lokale- og Regionale myndigheder.

Hvad er Kongressen for Lokale- og Regionale myndigheder?

Kongressen for Lokale- og Regionale myndigheder (Kongressen) er en institution under Europarådet. Europarådet er en pan-europæisk politisk forsamling, der består af 648 medlemmer. Medlemmerne er kommunal- og regionalpolitikere fra Europarådets 47 medlemsstater, og de repræsenterer tilsammen over 200.000 myndigheder. Kongressens primære opgave er at overvåge det lokale- og regionale demokrati og styrke myndighedernes selvstyre. Der afholdes plenarforsamling to gange om året i Strasbourg, hvor medlemmerne gennemgår landerapporter om det lokale og regionale demokrati, gennemgår valgobservatørrapporter, afholder tematiske debatter og vedtager henstillinger.

Hvad er formålet med en ungdomsdelegation? 

Siden oktober 2014 har Kongressen inviteret unge med forskellige baggrunde, herunder ungdomsaktivister, studerende og ungdomspolitikere, til at deltage i Kongressens plenarforsamlinger. Formålet er, at unge får mulighed for at give deres mening til kende i debatter og erfaringsudveksle med Kongressens medlemmer.

Udover at deltage i de to plenarforsamlinger, som Kongressen afholder, skal ungdomsdelegatet udvikle et projekt på det lokale- og regionale niveau mellem hver plenarforsamling.

Deltag i Kongressens arbejde i et år

At være ungdomsdelegat i ét år er en unik mulighed for at opnå international erfaring, blive en del af en international gruppe af ungdomsaktivister, opbygge et netværk på tværs af grænser og gøre en forskel ved at deltage i debatterne ud fra et ungdomsperspektiv.

Din deltagelse i plenarforsamlingerne

Ungdomsdelegater skal kunne deltage i begge plenarforsamlinger på linje med Kongressens medlemmer. Datoerne for plenarforsamlingerne i 2020 er:

  • 15.-19. marts
  • 25.-29. oktober

Krav til deltagelse

Ungdomsdelegaterne skal udvikle et lokalt- eller regionalt projekt, der relaterer sig til Kongressens prioriteringer eller plenarforsamlingernes tema for 2020. Du får vejledning og støtte til at udvikle og udføre dine idéer fra en mentor, som Kongressen stiller til din rådighed.

Din profil som deltager

Som ungdomsdelegat skal du:

  • være åben, engageret og motiveret til at udvikle og styrke dialogen mellem unge og folkevalgte repræsentanter på det lokale- og regionale niveau
  • være mellem 18 og 30 år gammel
  • besidde et pas fra det land, du bor i, og som du repræsenterer
  • være aktiv i ungdomsarbejde på lokalt- eller regionalt plan
  • være tilgængelig i forhold til at deltage i alle aktiviteter, herunder også i forbindelse med forberedelse af græsrodsprojekter
  • være interesseret i at deltage aktivt i politikudvikling på lokalt- og regionalt plan, dog uden selv at være en folkevalgt repræsentant
  • være i stand til at dele den information, du opnår ved plenarforsamlingerne, når du kommer hjem
  • tale flydende engelsk

Ansøg inden den 3. januar 2020

Ønsker du at blive valgt som ungdomsdelegat? Så skal du sende en ansøgning senest den 3. januar 2020. Du kan læse mere om, hvad din ansøgning skal indeholde, og hvad Kongressen forventer, på Kongressens hjemmeside ved at trykke her.

Her er et link til Kongressens ansøgningsportal.